EG EnerKey – Autamme organisaatioita säästämään aikaa, energiaa ja euroja

Automaattisen analytiikkamme avulla teet faktapohjaisia energianhallinnan päätöksiä, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että ympäristön kannalta kestäviä. 

Lisätietoja EG EnerKey -ratkaisusta

EG-Omega-trees

EG EnerKey SaaS - Kasvaa mukanasi palvelupaketit

Saavuta kestävän tulevaisuuden tavoitteet resurssitehokkaasti

forbrug

Ilmastotyön alkutaipaleelle

Ilmastotyön alkutaipaleelle

Aware

 • Pysy aina automaattisesti ajan tasalla kulutuksestasi ja kulutuksen ilmastovaikutuksista​.
 • Reagoi nopeasti kulutusmuutoksiin.​
 • Laajat, automaattiset analyysit auttavat analysoimaan niin yksittäisen kohteen kuin koko kiinteistökannan energiankulutusta, sekä priorisoimaan suurimmat säästöpotentiaalit.
 • Monipuolinen kulutuksen raportointi sisältäen myös ulkolämpötilat ja päivä- ja yö-kulutuksen jakaumat
grafer

Aktiiviseen energianhallintaan

Aktiiviseen energianhallintaan

Efficient

Tiedosta palvelutaso +

 • Energianhallintaan markkinoiden parhaat työkalut suunnitella ja aikatauluttaa toimenpiteitä, ylläpitää tietoja säästöpotentiaalista sekä johtaa toimenpiteiden priorisointia ja päätöksentekoa
 • Parantaa läpinäkyvyyttä toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä matkasta kohti asetettuja tavoitteita.
 • ISO 50001 mukainen systemaattinen menettely energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen
kommune

Ammattimaiseen ilmastotyöhön

Ammattimaiseen ilmastotyöhön

Forerunner

Energiatehokas palvelutaso +

 • Heille, joilla on selkeä visio ja tavoitteet vastuullisuudessa ja jotka haluavat käyttää viimeisintä teknologiaa päästäkseen sinne.
 • EG Ines tekoälyanalytiikka tunnistaa automaattisesti kiinteistöt, joiden energiankulutus on epätavallisen suuri, ja ehdottaa keinoja energiankulutuksen optimointiin.
 • Vapauta energia-asiantuntijoidesi aikaa tulokselliseen toimintaan EG Ines tekoälyanalytiikan avulla!
 • Tehoäly auttaa löytämään piileviä ongelmia

EG EnerKey Saas – Tuottavuutta ja vaikuttavuutta energianhallintaan

Tutustu tarkemmin EG EnerKeyn palveluominaisuuksiin ja valitse organisaatiollesi parhaiten sopiva palvelukokonaisuus:

EG Ines - tekoäly säästöpotentiaalien löytämiseen

EG Ines - tekoäly säästöpotentiaalien löytämiseen

EG EnerKeyn älykkyysominaisuus EG Ines osaa automaattisesti analysoida kulutus- ja säätietoja. EG Ines ilmoittaa käyttäjälle selkokielellä kiinteistöt, joiden energiankäyttö on poikkeavaa ja laskee säästöpotentiaalit niin kulutuksissa, kustannuksissa kuin päästöissäkin. Tekoälyn tuottamat ehdotukset voi siirtää suoraan Energiajohtamisen työkaluun toimenpiteiksi. EG Ines vapauttaa energia-asiantuntijoiden aikaa ongelmien korjaamiseen niiden paikallistamisen sijasta.

Lue lisää EG Inesistä

Automaattinen hälytyspalvelu

Automaattinen hälytyspalvelu

EG EnerKey havaitsee kulutuspoikkeamat ja mahdollistaa ongelmien nopean ja tehokkaan korjaamisen. Kulutushälytykset saat automaattisesti sähköpostiisi, ja näin vuodot tai poikkeamat eivät jää huomaamatta. Toteutuneet hälytykset esitetään EG EnerKeyssä kulutustiedon yhteydessä, työpöydällä ja myös energiajohtamisen työkalussa. Tarjoamme monipuoliset hälytysten hallinnan työkalut sekä Supportin tuen käyttöösi.

 

Vaivaton kulutusraportointi

Vaivaton kulutusraportointi

EG EnerKey tukee yli 90 energiamuotoa ja käyttöhyödykettä kulutusten hallintaan. Järjestelmämme sisältää jo valmiiksi kulutusindikaattoreita, sekä selkeän ja muokattavan kulutusnäkymän. EG EnerKeyssä käytettävissäsi on laaja valikoima datalähteitä. Mittausdatan keruu ja valvonta ovat molemmat osa palvelua. EG EnerKey on erinomainen tuki myös energiatehokkuussopimusten raportointia varten.

Tarkastele ja ennakoi kustannuksia

Tarkastele ja ennakoi kustannuksia

Kustannustiedot ovat nähtävissä EG EnerKeyssä kulutustiedon rinnalla. Tämä antaa kattavan yleiskuvan kustannusten ja kulutuksen välisestä vuorovaikutuksesta. Käytettävissä on myös budjetointityökalu, joka mahdollistaa ennustamisen toteutuneiden kulutus- ja kustannustietojen pohjalta. EG EnerKey tuo näkyviin energiatehokkuustoimenpiteiden todelliset kustannusvaikutukset. Paras ja tarkin ennakointi perustuu asiakkaan sähköisiin energialaskuihin.

Poikkeamien käsittely

Poikkeamien käsittely

Kulutuksessa tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja käsittely on energianhallinnan peruskivi. EnerKey tarjoaa tehokkaat ja havainnolliset työkalut poikkeamien hallintaan. Kulutuskommentit näkyvät työpöydällä, kohderaporteissa, analyyseissa ja Energiajohtamisen osiossa. Automaattiset hälytykset ja EnerKeyssä olevat analysointimahdollisuudet tukevat kulutuspoikkeamien nopeaa havaitsemista.

Seuraa päästöjä

Seuraa päästöjä

EG EnerKeyn avulla päästöjen raportointi tapahtuu tauotta. Energiankäytön päästöt raportoidaan kulutustietojen rinnalla läpi palvelun. Eri tuotteiden ja mittausten päästökertoimet ovat helposti aseteltavissa ja päästökertoimien hallinta on saatavissa myös palveluna. Omaamme tuen sekä Location base että Market base päästöille.

Aseta tavoitteita

Aseta tavoitteita

EG EnerKey tarjoaa työkalut kulutustavoitteiden asettamisen ja seurantaan. Tavoitteita voit asettaa budjettiin, energiansäästötavoitteisiin ja uusien kiinteistöjen simuloituihin kulutuksiin pohjautuen. Lisäksi EnerKey laskee ja visualisoi automaattisesti toimenpiteiden hallintaan kootuista säästöpotentiaaleista johdetun tavoitetason.

Optimoi energiatehokkuus

Optimoi energiatehokkuus

EG EnerKey tarjoaa markkinoiden parhaat työkalut energiatehokkuustyön johtamiseen. Sen avulla voit seurata tekemiäsi toimenpiteitä, ylläpitää tietoja energiansäästöpotentiaalista ja johtaa toimenpiteiden priorisointia ja päätöksentekoa. Palvelun avulla voit myös tarkastella toteutettujen toimenpiteiden todellista vaikuttavuutta ja se tuottaa havainnollistavaa sekä kokonaisvaltaista johdon raportointia.

Kaikki hyöty alamittauksista ja käyttölajeista

Kaikki hyöty alamittauksista ja käyttölajeista

Alamittausten avulla näet kätevästi, miten kulutus jakautuu eri käyttötarkoituksiin. Voit hyödyntää ominaisuutta esimerkiksi kustannusten jaottelussa. Käyttölajit -toiminnon avulla saat kaiken hyödyn irti kiinteistön alamittauksista. Hyödyntämällä ominaisuutta voit yhdenmukaisesti raportoida ja vertailla kiinteistöjen energiankäytön jakautumista. Säästömahdollisuudet ja parannuskohteet ovat myös helpommin havaittavissa.

Vaivatonta asiakirjojen hallintaa

Vaivatonta asiakirjojen hallintaa

Voit tallentaa energianhallintaan liittyvät dokumentit EnerKeyhin. Voit jaotella dokumentteja organisaatio-, kiinteistö- ja mittaritasolla. Tyypillisiä tallennettavia dokumentteja ovat energiaselvitykset, energianhallinnan käsikirjat ja säännöllisesti tuotettavat kuukausi-, kvartaali- tai vuosiraportit. EG EnerKey myös julkaisee yleisissä asiakirjoissa energianhallintaa tukevia oppaita ja muuta tukimateriaalia.

EG EnerKey api

EG EnerKey api

EG EnerKey API on ohjelmointirajapinta, jonka kautta palvelussa olevaa dataa on haettavissa muiden järjestelmien käyttöön. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kulutustietojen tuontiin asiakkaan omaan BI-raportointiin tai infonäyttöjärjestelmään. Asiakas on EG EnerKeyssä olevan datansa omistaja.

ISO 50001 ja 14001 - tuki

ISO 50001 ja 14001 - tuki

EnerKeyllä on sertifikaatti ISO50001 ja ISO14001 standardien mukaisten energianhallinnan vaatimusten täyttämisestä. EnerKey on suunniteltu ja tehty tukemaan järjestelmällistä energianhallintaprosessia ja se kattaa kaikki energianhallinnan keskeiset osa-alueet. Monissa tapauksissa energianhallintajärjestelmän käyttöönotto onkin paras tapa täyttää energiatehokkuuslain vaatimukset.

Raportoi liikennepolttoaineet

Raportoi liikennepolttoaineet

Ajoneuvokaluston polttoaineiden käytön ja siitä aiheutuvien päästöjen seuranta on osa organisaation vastuullisuutta. Raportointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla: koko yrityksen tasolla, kohteittain tai muodostaen jopa ajoneuvokohtaisia mittareita. EG EnerKey tukee kaikkia liikennekäytössä olevia energiamuotoja. Polttoaineiden käytön rinnalla voidaan seurata myös ajettuja kilometrimääriä.

Hallinnoi jätemääriä

Hallinnoi jätemääriä

EnerKey tukee yleisiä jätejakeita, kuten metallia, lasia, biojätettä, muovia, sekajätettä ja paperijätettä. Kokonaisjätemäärälle ja kierrätysjätteelle on saatavilla myös summaenergialajit. EnerKeystä löytyy kattavat massatyökalut, joiden avulla on mahdollista tuoda kuukausitasoisesti jätetietoa haluamallaan tavalla. Rakennamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan myös saumattomia integraatioita jätteenhuolintayritysten järjestelmiin.

Varmista laadukas sisäilma

Varmista laadukas sisäilma

Hyvä sisäilma on vastuullisen energianhallinnan lopputuote. EnerKey osaa raportoida kulutustietojen rinnalla sisäilman laatuindeksiä ja olosuhdesuureita. Sisäilmatiedon avulla varmistetaan, ettei energiatehokkuutta kehitetä olosuhteiden kustannuksella. Sisäilman raportoinnissa EnerKeyn kumppaneina toimivat IISY ja Talotohtori.

Helpot integraatiot

Helpot integraatiot

Integroitavuus ja yhteistyö muiden järjestelmien ja toimittajien kanssa on EG EnerKeyn perusarvoja. Integraation tarkoituksena on käyttäjäkokemuksen parantaminen ja olemassa olevan tiedon jakaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Integraatioiden avulla EG EnerKeyn ylivoimaiset energianhallinnan työkalut voidaan liittää saumattomasti osaksi muita ylläpidon tietojärjestelmiä.

Mittausdatan keruu

Mittausdatan keruu

EG EnerKey pystyy käyttämään mittaustiedon lähteenä monia vaihtoehtoja – erilaisia lähteitä ja rajapintoja on yli 80 kpl. Mittaustiedon hallinta ja datan valvonta on osa EG EnerKeyn palvelua. Kattava ja ajantasainen lista yhteensopivista mittaustiedon lähteistä ja rajapinnoista on saatavissa EnerKeyn ServiceDeskistä.

Energiapäällikkö -palvelu

Energiapäällikkö -palvelu

Energiapäällikkö -palvelu on EG EnerKeyn järjestelmää käyttäville organisaatioille tarkoitettu asiantuntijapalvelu. Sen avulla saat energia-asiantuntijan avuksesi kaikkiin energiankäyttöön liittyviin kysymyksiin, jatkuvana palveluna haluamallasi palvelulaajuudella.

Integraatiot ja rajapinnat

Asiakkaamme kertovat ...

 • Byggmakker ja Onninen valitsivat energiansäästöön EG EnerKeyn

  "EG EnerKeyn avulla pystymme keskittymään myymälöidemme energiankulutukseen entistä paremmin", sanoo K-ryhmän Norjan kiinteistöjohtaja Trond Martin Nettelhorst Tveit.

 • Kalajoen kaupunki seuraa kulutustaan EG EnerKeyn avulla

  Kalajoen kaupungin energiatehokkuusraportointi hoituu EG EnerKeyn avulla parissa päivässä entisen parin viikon sijaan.

 • S-Pankki Kiinteistöt käy päästöjen kimppuun tekoälyn avulla

  S-Pankki Kiinteistöt hyödyntää EG EnerKeyn Ines-tekoälyä kiinteistöjen vastuullisuuden ja energianhallinnan johtamisessa.

 • EG EnerKey tukee Inaria sen "Arktisen Inarin strategia 2030:n" tavoitteiden saavuttamisessa

  Kulutustietojen hallinta ja raportointi helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä järjestelmästä, yhdellä näpäytyksellä.

 • Newsec tarjoaa asiakkailleen proaktiivisesti työkaluja kestävyystyöhön

  "Asiakkaamme odottavat, että tarjoamme heille proaktiivisesti työkaluja kestävyystyöhön".

 • Turku Energia tarjoaa yritysasiakkailleen Powered by EnerKeyn

  Energiatehokkuus ja ekologinen kestävyys ovat kuumia teemoja kaikilla aloilla Turku Energian arvoihin kuuluvat ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus. Näiden arvojen ohjaamana yhtiö haluaa auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

 • Iin kunta on solminut sopimuksen EG EnerKeyn kanssa

  Ilmastotyön pikkujättiläinen otti käyttöönsä EG EnerKeyn.

Uutiset & Blogi

 • EG Utility Sweden on solminut uuden sopimuksen

  EG Utility Sweden ja Vattenfall AB ovat solmineet sopimuksen EG Xellent D365 -laskutusjärjestelmän käytöstä sekä Tanskassa että Norjassa, jossa on mahdollisuus laajentua Suomen ja Ruotsin kanssa.

 • Kun tavoitteena on hiilineutraalius, pelkät kauniit sanat eivät riitä

  Tie pienempiin energiakustannuksiin ja hiilineutraaliuuteen voi vaihdella, mutta toimialasta riippumatta työhön riittää yksi ohjelmisto, EG EnerKey.

 • Huolettoman energiankulutuksen päivät ovat ohi

  Holtiton energiankulutus on ollut yksi suurimmistä päästöjen aiheuttajista ja energian käytön aiheuttamaa ympäristökuormaa halutaan pienentää.

 • Kansainvälisten standardien noudattaminen on yksinkertaisesti välttämätöntä

  CO2-päästöjä raportoitaessa tulee käyttää vertailukelpoisia avainlukuja ja tunnustettuja standardeja ja kriteeristöjä, kuten GHG, GRI ja SBTi.

 • Kestävyysraportointi on yritykselle olemassaolon ehto

  EU ja sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä entistä läpinäkyvämpää kestävyysraportointia. Kestävyys ja sen raportointi on yrityksille elinehto.

 • DAREKON: Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

  Toiminnassaan kestävyyteen sitoutunut Darekon käyttää EG EnerKeytä energiajohtamisen ja kestävän kehityksen työkaluna.

 • Bright Energy and EG launches new collaboration

  The need for innovative solutions regarding energy consumption and energy efficiency is in-creasing heavily due to rising electricity prices.

 • Energianhallinnan johtavat toimijat yhdistävät palvelunsa - EG EnerKey ja Danfoss Leanheat® yhteistyöhön

  EG EnerKey ja Danfoss Leanheat® aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota kiinteistöjen omistajille ja kaukolämpöyhtiöille markkinoiden johtavat ratkaisut niin lämmön optimointiin ja tehojoustoon kuin vastuullisuus- ja energiajohtamiseen.

 • Jäteraportoinnin johtava toimija Enpros Oy ja vastuullisen energianhallinnan markkinajohtaja EG EnerKey yhteistyöhön

  Jäteraportoinnin johtava toimija Enpros ja vastuullisen energianhallinnan markkinajohtaja EG EnerKey ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa molempien yhtiöiden SaaS-palveluiden loppukäyttäjille entistäkin kattavampia jätteiden hallinnan, energianhallinnan ja vastuullisuuden palveluita.

 • Mitä tarkoittaa sähkön kysyntäjousto – ja miksi sinun kannattaa kiinnostua aiheesta viimeistään nyt

  Tällä hetkellä kysyntäjousto on tehokkain tarjolla oleva tapa, jolla kiinteistönomistaja voi leikata sähköstä koituvia kustannuksiaan.

 • Energiatehokkuus on kiertotaloutta

  Kiertotalous on sana, jota on nykyään mahdotonta välttyä kuulemasta, keskustellaan sitten jätehuollosta, liikenteestä tai kansantaloudesta. Mitä kaikkea kiertotalous sitten pitää sisällään?

 • Viidellä askeleella ympäristövastuullisuuteen

  Aloittaminen usein on kaikista vaikein vaihe, mikä pätee myös vastuullisuustyössä.

 • Hiilineutraalius on elinehtomme

  UNDP:n kaikkien aikojen suurin 1,2 miljoonan ihmisen ilmastonmuutosta koskeva julkisen mielipiteen tutkimus paljastaa kattavan kuvan, miten ihmiset ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista.

 • Vähähiilinen blogisarja: Sähkön käyttäjästä vihreän sähkön tuottajaksi

  Voiko aurinkosähkö toimia samaan aikaan ratkaisuna niin yrityksen kannattavuuden parantamiseen kuin ilmastonmuutokseenkin?

 • Bærum Energi käyttää nyt Gasellia

  Norjalainen energiayhtiö Bærum Energi on siirtynyt käyttämään Gasell-sähkökauppajärjestelmää, jonka tarjoaa ruotsalainen EG-yritys Zavann.

 • EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

  EG EnerKey, yksi Pohjoismaiden johtavista vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palveluntarjoajista ...

 • Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

  Virolainen startup-yritys Fusebox ja EG EnerKey ovat solmineet yhteistyön, joka tuo sähkön kysyntäjoustoratkaisun EG EnerKeyn asiakkaiden saataville.

 • Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

  Powered by EG EnerKey -alustaratkaisun avulla Turku Energian yritysasiakkaiden saataville tulee uusi palvelu ...

 • Pienemmät hiilidioksidipäästöt EG EnerKeyn avulla

  Tanska voi säästää 10 prosenttia energiankulutuksestaan rakennuksissa parantamalla datan käyttöä ja digitalisointia.

 • EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

  Vertailuanalyysi, eli benchmarking, tarkoittaa menetelmää, jossa asioita verrataan toimialan parhaisiin käytäntöihin.

 • EnerKey on nyt EG EnerKey

  Voimme ylpeänä kertoa teille, että osana EG A/S -konsernia EnerKey on nyt EG EnerKey.

 • Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

  Lämmitysenergian normittamisella tarkoitetaan menetelmää, jossa ulkolämpötilaltaan erilaiset kuukaudet tehdään vertailukelpoisiksi edellisten vuosien vastaavan kuukauden kanssa.

 • Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

  Ruotsalainen energiayhtiö LEVA i Lysekil ja EnerKey, yksi Pohjoismaiden johtavista vastuullisuus- ja energianhallintaratkaisujen palveluntarjoajista, ovat allekirjoittaneet pilottisopimuksen digitaalisista energianhallintapalveluista.

 • Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

  Pohjoisruotsalainen energiayhtiö Jämtkraft ja EnerKey, yksi Pohjoismaiden johtavista vastuullisuus- ja energianhallintaratkaisujen palveluntarjoajista, aloittavat yhteisen pilottiprojektin.

 • Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

  Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5 prosenttia energiaa vuoteen 2025 mennessä.

 • Pilvipalvelulle API on elinehto

  Aiheena Data API aiheuttaa paljon keskustelua ja nousee pinnalle etenkin puhuttaessa pilvipohjaisista alustaratkaisuista.

 • Hiilineutraalisuus on elinehtomme

  UNDP:n kaikkien aikojen suurin 1,2 miljoonan ihmisen ilmastonmuutosta koskeva julkisen mielipiteen tutkimus antaa kattavan kuvan, miten ihmiset ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista.

 • EnerKeyn Tuotepäällikön Blogisarja: EnerKey API ja uusi Push-toiminto

  EnerKeylle data on kivijalka, jonka päälle kaikki palvelumme rakentuvat. EnerKeyssä on jo tällä hetkellä integraatioita yli 80 järjestelmään, mutta yhä tulee vastaan järjestelmiä, joille ei ole valmista rajapintaa olemassa.

 • EnerKey saa uuden omistajan vauhdittamaan kansainvälistä kasvua

  EnerKey on rakentanut dataan ja älykkääseen teknologiaan pohjautuvan palvelun ...

 • EnerKey ja norjalainen Lyse solmivat kumppanuussopimuksen – digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja Lysen yritysasiakkaille ja julkisen sektorin tarpeisiin

  Norjalainen teollisuus- ja energiayhtiö Lyse sekä Pohjoismaiden johtava älykkäiden vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palveluiden tuottaja EnerKey ovat solmineet kumppanuussopimuksen.

 • Energiatehokkuus on kiertotaloutta

  Kiertotalous on sana, jota on nykyään mahdotonta välttyä kuulemasta, keskustellaan sitten jätehuollosta, liikenteestä tai kansantaloudesta. Mitä kaikkea kiertotalous sitten pitää sisällään?

 • Kestävällä sijoittamisella vastuullinen tulevaisuus?

  Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi joulukuussa 2020 laajan raportin energiatehokkuuteen liittyen (https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020).

 • Oulun Energian asiakkaille markkinoiden parhaat työkalut hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi

  Oulun Energia on kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen tueksi solminut kumppanuuden Pohjoismaiden johtavan vastuullisuuden ja energianhallinnan työkalujen palveluntarjoajan EnerKeyn kanssa.

 • S-Pankki Kiinteistöt käy päästöjen kimppuun tekoälyn avulla

  S-Pankki Kiinteistöt siirtyy hyödyntämään tekoälyä kiinteistöjen vastuullisuuden ja energianhallinnan johtamisessa.

 • Visma Tampuuri, Kamstrup ja EnerKey yhteistyöhön – helppoutta huoneistokohtaiseen vesilaskutukseen

  Visma Tampuuri, Kamstrup ja EnerKey tarjoavat yhteistyössä asuinkiinteistösektorille vaivattoman palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa kulutukseen perustuvan vesilaskutuksen yhdistäen markkinoiden johtavien toimijoiden palvelut.

 • Innostaako energia-alaa innovaatio?

  Muutoksen tuulet puhaltavat energia-alalla. Nykyisten ilmastotavoitteiden myötä energia-ala kehittyy kovaa vauhtia ja uusia tuotteita sekä palveluita saapuu markkinoille koko ajan.

 • Ines Heating – Mitä lämmitysenergia tunnustaa?

  EnerKeyn älykkyysominaisuus Ines suoritti analyysin ilmanvaihdosta. Tämä oli ensimmäinen käyttötapaus, kun laitoimme datan aidosti työskentelemään puolestamme

 • Vähähiilinen blogisarja: Vastuullisuusjohtamisesta menestyksen avaintekijä

  Kiinnostus vastuullisuudesta ja vastuullisuusjohtamisesta on noussut pintaan viime aikoina. Mutta mitä vastuullisuus on ja mitä on vastuullisuusjohtaminen?

 • Vähähiilinen blogisarja: Kannattavaa kasvua vastuullisuudella

  Neliosaisessa blogisarjassamme EnerKey ja Lumme Energia yhdessä tytäryhtiönsä Solarigon kanssa käsittelevät askel askeleelta vastuulliseen liiketoimintaan ja vähähiiliseen kiinteistöjen energiakäyttöön liittyviä lainalaisuuksia.

Ota yhteyttä

Haluaisitko tietää lisää tuotteistamme ja palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerro yrityksesi tarpeista ja miten voisimme olla avuksi.

Soita meille numeroon +358 20 799 2101 tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Vice President

Jaakko Huhta

Key Account Manager

Taimi Rovanen