Darekon Climate reporting
21. marraskuuta 2022

DAREKON: Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

Kestävyys on hyvin monitahoinen asia. Se on ekologista, sosiaalista, taloudellista ja inhimillistä asioiden huomioimista siten, että maapallo säilyisi käyttökelpoisena ja toivottavasti nykyistä parempana tuleville sukupolville.


Lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistaja Darekonin tehtaat sijaitsevat Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa. Yritys on sitoutunut toimimaan kestävästi.

"Energia on iso asia ja sen säästämisessä olemme onnistuneet varsin hyvin, vaikka tehtävää sielläkin vielä riittää. Tuotannossa kierrätetään paljon materiaaleja – lähes kaikki – ja huomioimme hankintapolitiikassamme materiaalien kierrätettävyyden mahdollisimman pitkälle. Jätemateriaalit myydään eteenpäin ja jätteen syntyminen minimoidaan kaikissa vaiheissa. Tämä on myös taloudellisesti kannattavaa", Darekonin laatupäällikkö Jari Aspegren sanoo.

"Monilla asiakkaillamme on vahvat kestävyyden periaatteet ja me luonnollisesti sitoudumme niihin. Pyrimme myös kertomaan asiakkaille erilaisista vaihtoehdoista, raaka-aineista ja työmenetelmistä, ja yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittämään tuotetta ja tuotantoa entistä kestävämmäksi ja taloudellisemmaksi."


Henkilökunnan hyvinvointi on osa kestävyyttä

Työntekijöiden hyvinvointi on Darekonille tärkeä osa kestävää toimintaa.

"Henkilökunnan hyvinvointi on viimeinen ja ehkä tärkein osa kestävyyttä ja korostuu yritystoiminnassa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Inhimillinen kestävyys voisi tarkoittaa ainakin turvallisia työtapoja ja ympäristöä, jossa työ ei vaaranna kenenkään terveyttä".

"Näihin tavoitteisiin me olemme sitoutuneet, ne on dokumentoitu johtamisjärjestelmäämme, otettu käyttöön kaikissa yksiköissämme ja niiden noudattamisesta näkyy todisteet kaikessa toiminnassamme", Darekonin laatupäällikkö Jari Aspegren sanoo.

 

Lue lisää Darekonista 

Lue lisää EG EnerKeystä