Energian ja kulutuksen hallintaa älykkäällä tavalla

EG Ines tarjoaa ainutlaatuisen digitaalisen työkalun vastuullisuuden ja energianhallinnan tarpeisiin. Tekoälyn avulla EG Ines tunnistaa automaattisesti keinot säästää energiaa ja pienentää hiilijalanjälkeä.
 

Lisätietoja EG Inesistä

Ines rakennus

Miksi kannattaa valita EG Ines?

EG Ines – kulutus- ja säätietojen automaattinen analytiikka

EG Ines aikaohjelmoitu ilmanvaihto

EG Ines aikaohjelmoitu ilmanvaihto

EG Inesin ilmanvaihdon analytiikka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa ilmanvaihdon toiminnasta ja ehdottaa, miten ilmanvaihdon aikaohjelmien käyttö olisi optimaalista.

EG Ines tunnistaa rakennuksen käyttöajat vedenkulutuksen perusteella ja löytää kohteet, joissa ilmanvaihdon käyttöaikoja voidaan tehostaa.

Jos ilmanvaihdon käyttöaikoja voidaan optimoida, EG Ines laskee ja visualisoi säästöpotentiaalit energiankulutukselle, kustannuksille ja päästöille.

EG Ines tekee ehdotukset ilmanvaihdon käyttöajoiksi erikseen arkipäiville, lauantaille, sunnuntaille ja pyhäpäiville.

EG Ines Ventilationsummary.png

EG Ines lämmönkulutus

EG Ines lämmönkulutus

EG Ines lämmönkulutuksen analyysi jakaa lämmön kulutuksen kolmeen osaan: käyttöveden lämmitykseen, ilmanvaihdon lämmitykseen ja peruskuormaan.

EG Ines analysoi lämpödatan kolmea muotoa ja vertaa niitä vastaavien rakennusten kulutustietoihin.

Jos analyysi paljastaa poikkeavia arvoja, EG Ines esittää todennäköisimmät
syyt poikkeamien takana ja ehdottaa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi.

EG Ines Heatingdistribution.png

EG Ines lämmitysteho

EG Ines lämmitysteho

EG Inesin lämmitystehon analytiikan avulla järjestelmä analysoi kiinteistön lämmitystehon käyttäytymistä eri ulkolämpötiloissa. Analyysi voi paljastaa liian suuren lämmitysrajan, joka kuluttaa tarpeettoman paljon energiaa.

EG Ines valvoo myös, että kaukolämmön paluuvesi jäähdytetään oikein eri ulkolämpötiloissa.

EG Ines voi analysoida myös sähkölämmityksen kulutusta rakennuksissa, joissa sähkölämmitys ei ole ensisijainen lämmönlähde, tarpeettoman sähkölämmityksen kulutuksen välttämiseksi.

EG Ines Heatinglimitanalysis.png

EG Ines vertailuanalyysi

EG Ines vertailuanalyysi

EG Ines vertailuanalyysin avulla voit verrata kiinteistöjesi energiankulutusta ja energiankulutuksen tunnuslukuja vastaaviin rakennuksiin EG EnerKey -tietokannassa, johon kuuluu yli 20 000 kohdetta.

EG Inesin avulla tunnistat nopeasti kohteet, joiden suorituskyky ei ole optimaalinen verrattuna muihin samankaltaisiin kiinteistöihin ja voit paikantaa havaitun eron todennäköisimmät syyt.

EG Ines vertailuanalyysi sisältää useita eri analyysejä riippuen energiamuodosta ja analysoitavasta vuodenajasta.

EG Ines benchmarking.png

EG Ines Aurinkovoimaloiden potentiaalikartoitus

EG Ines Aurinkovoimaloiden potentiaalikartoitus

Aurinkoenergia on usein tehokas ja helposti saatavilla oleva vaihtoehto kiinteistöjen omaan energiantuotantoon. Voimalan hankintaa suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa kiinteistöt, joissa voimalan tarjoama hyöty on suurin mahdollinen. Myös voimalan koko tulee valita oikein.

EG Ines tunnistaa parhaat kohteet voimaloille ja laskee optimaalisen laitoskoon kullekin kiinteistölle 

EG Ineksen laskema analyysi tarjoaa selkeän ja puolueettoman kokonaisukuvan kiinteistökannan aurinkovoimapotentiaalista. Analyysi varmistaa, että hankkeen jatkosuunnittelu ja toteutus ovat luotettavalla pohjalla.

Raportti sisältää yhteenvedon kaikista tarkastelluista kohteista ja tarkan kohdekohtaisen laskennan.

imagem40ze.png

EG Ines Sähkön kysyntäjousto

EG Ines Sähkön kysyntäjousto

Sähkön kysyntäjoustosta on tulossa avaintekijä sääriippuvaisilla tuuli- ja aurinkoenergian markkinoilla. Sähköjärjestelmän toiminta vaatii sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuvaa tasapainoa. Tasapainon ylläpitoon tarvitaan joustavaa kulutusta.

Useimpien kiinteistöjen sähkön kulutus voi hetkellisesti hieman joustaa. Erityisen hyviä joustavan kulutuksen lähteitä ovat kohteet, joissa kulutuksen ajoittumista voidaan säätää hetkellisesti tai optimoida kulutusta edullisempaan hetkeen.  

Ines kysyntäjousto tunnistaa potentiaaliset kuormat FCR-D reservituotteeseen. FCR-D on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tarjoama taajuusreservi. Kokoamalla nämä joustavat kuormat Fingridin reserviin on niistä mahdollisuus saada rahaa ja samalla auttaa Suomen sähköjärjestelmää kehittymään entistä vihreämmäksi. 

EG EnerKey auttaa kysyntäjouston tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisessa ja kumppanimme Fusebox niiden toteuttamisessa. 

EG Ines ET-kuvaaja

EG Ines ET-kuvaaja

ET-kuvaaja tarjoaa tehokkaan tavan saada kattava näkymä rakennuksen kulutuskäyttäytymisestä yhdellä silmäyksellä ja mahdollistaa nopeiden tulkintojen tekemisen. ET-kuvaajan avulla voit analysoida kulutuksen ja ulkolämpötilan välistä suhdetta. Sen avulla on mahdollista paikantaa muutoksia tarkemmin kuin perinteistä normitettua kulutusta tarkastelemalla.

ET-kuvaaja muodostaa regressiosuoran mittapisteiden perusteella ja visualisoi lämmitys- ja jäähdytysrajat.

 • Lämmitysrajat - milloin lämmityslähtee päälle
 • Jäähdytysrajat - milloin jäähdytyskoneet lähtevät päälle

ET-kuvaaja toimii sekä sähkölämmitteisille että muille lämmitysenergiakohteille, ja voit valita haluamasi aikavälin ja tarkkuustason. Sähkölämmitteisille kohteille voit tarkastella tätä dataa pelkästään sähkökulutustietojen perusteella, kun taas muille lämmitysenergiakohteille voit tarkastella kokonaisenergiaa, joka sisältää sekä sähkön että lämmön kulutuksen.

Erityisesti sähkölämmitteisille kohteille tämä on arvokas analyysityökalu. Sähkölämmitteisissä kohteissa usein lämmityssähkön kulutus on osana päämittausta, jolloin sen tarkempi analysointi on haastavaa. 

imageo047a.png

Uutiset & Blogi

 • Kun tavoitteena on hiilineutraalius, pelkät kauniit sanat eivät riitä

  Tie pienempiin energiakustannuksiin ja hiilineutraaliuuteen voi vaihdella, mutta toimialasta riippumatta työhön riittää yksi ohjelmisto, EG EnerKey.

 • Huolettoman energiankulutuksen päivät ovat ohi

  Holtiton energiankulutus on ollut yksi suurimmistä päästöjen aiheuttajista ja energian käytön aiheuttamaa ympäristökuormaa halutaan pienentää.

 • Kansainvälisten standardien noudattaminen on yksinkertaisesti välttämätöntä

  CO2-päästöjä raportoitaessa tulee käyttää vertailukelpoisia avainlukuja ja tunnustettuja standardeja ja kriteeristöjä, kuten GHG, GRI ja SBTi.

 • Kestävyysraportointi on yritykselle olemassaolon ehto

  EU ja sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä entistä läpinäkyvämpää kestävyysraportointia. Kestävyys ja sen raportointi on yrityksille elinehto.

 • DAREKON: Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

  Toiminnassaan kestävyyteen sitoutunut Darekon käyttää EG EnerKeytä energiajohtamisen ja kestävän kehityksen työkaluna.

 • Energianhallinnan johtavat toimijat yhdistävät palvelunsa - EG EnerKey ja Danfoss Leanheat® yhteistyöhön

  EG EnerKey ja Danfoss Leanheat® aloittavat yhteistyön, jonka päämääränä on tarjota kiinteistöjen omistajille ja kaukolämpöyhtiöille markkinoiden johtavat ratkaisut niin lämmön optimointiin ja tehojoustoon kuin vastuullisuus- ja energiajohtamiseen.

 • Jäteraportoinnin johtava toimija Enpros Oy ja vastuullisen energianhallinnan markkinajohtaja EG EnerKey yhteistyöhön

  Jäteraportoinnin johtava toimija Enpros ja vastuullisen energianhallinnan markkinajohtaja EG EnerKey ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa molempien yhtiöiden SaaS-palveluiden loppukäyttäjille entistäkin kattavampia jätteiden hallinnan, energianhallinnan ja vastuullisuuden palveluita.

 • Mitä tarkoittaa sähkön kysyntäjousto – ja miksi sinun kannattaa kiinnostua aiheesta viimeistään nyt

  Tällä hetkellä kysyntäjousto on tehokkain tarjolla oleva tapa, jolla kiinteistönomistaja voi leikata sähköstä koituvia kustannuksiaan.

 • Energiatehokkuus on kiertotaloutta

  Kiertotalous on sana, jota on nykyään mahdotonta välttyä kuulemasta, keskustellaan sitten jätehuollosta, liikenteestä tai kansantaloudesta. Mitä kaikkea kiertotalous sitten pitää sisällään?

 • Viidellä askeleella ympäristövastuullisuuteen

  Aloittaminen usein on kaikista vaikein vaihe, mikä pätee myös vastuullisuustyössä.

 • Hiilineutraalius on elinehtomme

  UNDP:n kaikkien aikojen suurin 1,2 miljoonan ihmisen ilmastonmuutosta koskeva julkisen mielipiteen tutkimus paljastaa kattavan kuvan, miten ihmiset ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista.

 • Vähähiilinen blogisarja: Sähkön käyttäjästä vihreän sähkön tuottajaksi

  Voiko aurinkosähkö toimia samaan aikaan ratkaisuna niin yrityksen kannattavuuden parantamiseen kuin ilmastonmuutokseenkin?

 • Bærum Energi käyttää nyt Gasellia

  Norjalainen energiayhtiö Bærum Energi on siirtynyt käyttämään Gasell-sähkökauppajärjestelmää, jonka tarjoaa ruotsalainen EG-yritys Zavann.

 • EG EnerKey ja AFS Energy yhteistyöhön – yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille työkaluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

  EG EnerKey, yksi Pohjoismaiden johtavista vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palveluntarjoajista ...

 • Sähkön kysyntäjoustoratkaisu saataville EG EnerKeyn asiakkaille yhteistyössä Fuseboxin kanssa

  Virolainen startup-yritys Fusebox ja EG EnerKey ovat solmineet yhteistyön, joka tuo sähkön kysyntäjoustoratkaisun EG EnerKeyn asiakkaiden saataville.

 • Turku Energia tuo asiakkailleen työkalun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

  Powered by EG EnerKey -alustaratkaisun avulla Turku Energian yritysasiakkaiden saataville tulee uusi palvelu ...

 • Pienemmät hiilidioksidipäästöt EG EnerKeyn avulla

  Tanska voi säästää 10 prosenttia energiankulutuksestaan rakennuksissa parantamalla datan käyttöä ja digitalisointia.

 • EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

  Vertailuanalyysi, eli benchmarking, tarkoittaa menetelmää, jossa asioita verrataan toimialan parhaisiin käytäntöihin.

 • EnerKey on nyt EG EnerKey

  Voimme ylpeänä kertoa teille, että osana EG A/S -konsernia EnerKey on nyt EG EnerKey.

 • Lämmitysenergian normitukseen uusi menetelmä

  Lämmitysenergian normittamisella tarkoitetaan menetelmää, jossa ulkolämpötilaltaan erilaiset kuukaudet tehdään vertailukelpoisiksi edellisten vuosien vastaavan kuukauden kanssa.

 • Leva i Lysekil ja Lysekilin kunta yhteiseen vastuullisuusprojektiin EnerKeyn kanssa

  Ruotsalainen energiayhtiö LEVA i Lysekil ja EnerKey, yksi Pohjoismaiden johtavista vastuullisuus- ja energianhallintaratkaisujen palveluntarjoajista, ovat allekirjoittaneet pilottisopimuksen digitaalisista energianhallintapalveluista.

 • Jämtkraft pilotoi EnerKeyn digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja yritysasiakkailleen

  Pohjoisruotsalainen energiayhtiö Jämtkraft ja EnerKey, yksi Pohjoismaiden johtavista vastuullisuus- ja energianhallintaratkaisujen palveluntarjoajista, aloittavat yhteisen pilottiprojektin.

 • Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5% energiaa vuoteen 2025 mennessä

  Hyvinkään kaupungin tavoitteena on säästää 7,5 prosenttia energiaa vuoteen 2025 mennessä.

 • Pilvipalvelulle API on elinehto

  Aiheena Data API aiheuttaa paljon keskustelua ja nousee pinnalle etenkin puhuttaessa pilvipohjaisista alustaratkaisuista.

 • Hiilineutraalisuus on elinehtomme

  UNDP:n kaikkien aikojen suurin 1,2 miljoonan ihmisen ilmastonmuutosta koskeva julkisen mielipiteen tutkimus antaa kattavan kuvan, miten ihmiset ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista.

 • EnerKeyn Tuotepäällikön Blogisarja: EnerKey API ja uusi Push-toiminto

  EnerKeylle data on kivijalka, jonka päälle kaikki palvelumme rakentuvat. EnerKeyssä on jo tällä hetkellä integraatioita yli 80 järjestelmään, mutta yhä tulee vastaan järjestelmiä, joille ei ole valmista rajapintaa olemassa.

 • EnerKey saa uuden omistajan vauhdittamaan kansainvälistä kasvua

  EnerKey on rakentanut dataan ja älykkääseen teknologiaan pohjautuvan palvelun ...

 • EnerKey ja norjalainen Lyse solmivat kumppanuussopimuksen – digitaalisia vastuullisuuden ja energianhallinnan palveluja Lysen yritysasiakkaille ja julkisen sektorin tarpeisiin

  Norjalainen teollisuus- ja energiayhtiö Lyse sekä Pohjoismaiden johtava älykkäiden vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palveluiden tuottaja EnerKey ovat solmineet kumppanuussopimuksen.

 • Energiatehokkuus on kiertotaloutta

  Kiertotalous on sana, jota on nykyään mahdotonta välttyä kuulemasta, keskustellaan sitten jätehuollosta, liikenteestä tai kansantaloudesta. Mitä kaikkea kiertotalous sitten pitää sisällään?

 • Kestävällä sijoittamisella vastuullinen tulevaisuus?

  Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi joulukuussa 2020 laajan raportin energiatehokkuuteen liittyen (https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020).

 • Oulun Energian asiakkaille markkinoiden parhaat työkalut hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi

  Oulun Energia on kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen tueksi solminut kumppanuuden Pohjoismaiden johtavan vastuullisuuden ja energianhallinnan työkalujen palveluntarjoajan EnerKeyn kanssa.

 • S-Pankki Kiinteistöt käy päästöjen kimppuun tekoälyn avulla

  S-Pankki Kiinteistöt siirtyy hyödyntämään tekoälyä kiinteistöjen vastuullisuuden ja energianhallinnan johtamisessa.

 • Visma Tampuuri, Kamstrup ja EnerKey yhteistyöhön – helppoutta huoneistokohtaiseen vesilaskutukseen

  Visma Tampuuri, Kamstrup ja EnerKey tarjoavat yhteistyössä asuinkiinteistösektorille vaivattoman palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa kulutukseen perustuvan vesilaskutuksen yhdistäen markkinoiden johtavien toimijoiden palvelut.

 • Innostaako energia-alaa innovaatio?

  Muutoksen tuulet puhaltavat energia-alalla. Nykyisten ilmastotavoitteiden myötä energia-ala kehittyy kovaa vauhtia ja uusia tuotteita sekä palveluita saapuu markkinoille koko ajan.

 • Ines Heating – Mitä lämmitysenergia tunnustaa?

  EnerKeyn älykkyysominaisuus Ines suoritti analyysin ilmanvaihdosta. Tämä oli ensimmäinen käyttötapaus, kun laitoimme datan aidosti työskentelemään puolestamme

 • Vähähiilinen blogisarja: Vastuullisuusjohtamisesta menestyksen avaintekijä

  Kiinnostus vastuullisuudesta ja vastuullisuusjohtamisesta on noussut pintaan viime aikoina. Mutta mitä vastuullisuus on ja mitä on vastuullisuusjohtaminen?

 • Vähähiilinen blogisarja: Kannattavaa kasvua vastuullisuudella

  Neliosaisessa blogisarjassamme EnerKey ja Lumme Energia yhdessä tytäryhtiönsä Solarigon kanssa käsittelevät askel askeleelta vastuulliseen liiketoimintaan ja vähähiiliseen kiinteistöjen energiakäyttöön liittyviä lainalaisuuksia.

Asiakkaamme kertovat ...

 • FH Rakentajat: EG Jydacom mahdollistaa toimimisen pienellä hallinnolla yrityksen kasvaessa

  FH Rakentajat on vauhdilla kasvava rakennusalan yritys, joka rakentaa sekä asuntoja että liiketiloja. Liikevaihto on parin viimeisen vuoden aikana kaksinkertaistunut, mutta yrityksen hallinto on silti saatu pidettyä pienenä ja sujuvana.

 • Case Aura Rakennus Oy: Näin EG Jydacom on toiminut yrityksen kasvun tukena

  Jydacom-järjestelmän tarjoama räätälöity kokonaisratkaisu rakennusalalla toimiville yrityksille oli ratkaisevin tekijä Aura Rakennus Oy:llä uuden järjestelmän valinnassa.

 • Consti Oyj: Uusi Työaikakirjaus tehostaa koko prosessia

  Consti Oyj on yksi Suomen johtavista korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluyrityksistä. Yrityksen toimiala kattaa myös erilaisia uudisrakentamisen palveluja taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille.

 • Byggmakker ja Onninen valitsivat energiansäästöön EG EnerKeyn

  "EG EnerKeyn avulla pystymme keskittymään myymälöidemme energiankulutukseen entistä paremmin", sanoo K-ryhmän Norjan kiinteistöjohtaja Trond Martin Nettelhorst Tveit.

 • Kalajoen kaupunki seuraa kulutustaan EG EnerKeyn avulla

  Kalajoen kaupungin energiatehokkuusraportointi hoituu EG EnerKeyn avulla parissa päivässä entisen parin viikon sijaan.

 • S-Pankki Kiinteistöt käy päästöjen kimppuun tekoälyn avulla

  S-Pankki Kiinteistöt hyödyntää EG EnerKeyn Ines-tekoälyä kiinteistöjen vastuullisuuden ja energianhallinnan johtamisessa.

 • EG EnerKey tukee Inaria sen "Arktisen Inarin strategia 2030:n" tavoitteiden saavuttamisessa

  Kulutustietojen hallinta ja raportointi helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä järjestelmästä, yhdellä näpäytyksellä.

 • Newsec tarjoaa asiakkailleen proaktiivisesti työkaluja kestävyystyöhön

  "Asiakkaamme odottavat, että tarjoamme heille proaktiivisesti työkaluja kestävyystyöhön".

 • Turku Energia tarjoaa yritysasiakkailleen Powered by EnerKeyn

  Energiatehokkuus ja ekologinen kestävyys ovat kuumia teemoja kaikilla aloilla Turku Energian arvoihin kuuluvat ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus. Näiden arvojen ohjaamana yhtiö haluaa auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

 • Iin kunta on solminut sopimuksen EG EnerKeyn kanssa

  Ilmastotyön pikkujättiläinen otti käyttöönsä EG EnerKeyn.

Ota yhteyttä

Haluaisitko tietää lisää tuotteistamme ja palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerro yrityksesi tarpeista ja miten voisimme olla avuksi.

Soita meille numeroon +358 20 799 2101 tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Vice President

Jaakko Huhta

Key Account Manager

Taimi Rovanen