EG Ines

Energian ja kulutuksen hallintaa älykkäällä tavalla

Lisätietoja EG Inesistä

eg-ines

Forerunner-paketin mukana saat EG Ines:in muodossa kaiken tämän

Lisää älyä EG Inesen avulla

Forerunner-pakettiin kuuluvan EG Ines-moduulin keskeiset ominaisuudet

Aikaohjelmoitu ilmanvaihto

Aikaohjelmoitu ilmanvaihto

EG Inesin ilmanvaihdon analytiikka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa ilmanvaihdon toiminnasta ja ehdottaa, miten ilmanvaihdon aikaohjelmien käyttö olisi optimaalista. Se tunnistaa rakennuksen käyttöajat vedenkulutuksen perusteella ja löytää kohteet, joissa ilmanvaihdon käyttöaikoja voidaan tehostaa.

Jos ilmanvaihdon käyttöaikoja voidaan optimoida, EG Ines laskee ja visualisoi säästöpotentiaalit energiankulutukselle, kustannuksille ja päästöille. Saat ehdotukset ilmanvaihdon käyttöajoiksi erikseen arkipäiville, lauantaille, sunnuntaille ja pyhäpäiville.

EG Ines Ventilationsummary.png

Lämmönkulutusanalyysi

Lämmönkulutusanalyysi

Lämmönkulutuksen analyysi jakaa lämmön kulutuksen kolmeen osaan: käyttöveden lämmitykseen, ilmanvaihdon lämmitykseen ja peruskuormaan.

EG Ines analysoi lämpödatan kolmea muotoa ja vertaa niitä vastaavien rakennusten kulutustietoihin. Jos analyysi paljastaa poikkeavia arvoja, EG Ines esittää todennäköisimmät syyt poikkeamien takana ja ehdottaa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi.

EG Ines Heatingdistribution.png

Lämmitystehoanalyysi

Lämmitystehoanalyysi

EG Inesin lämmitystehon analytiikan avulla järjestelmä analysoi kiinteistön lämmitystehon käyttäytymistä eri ulkolämpötiloissa. Analyysi voi paljastaa liian suuren lämmitysrajan, joka kuluttaa tarpeettoman paljon energiaa. EG Ines valvoo myös, että kaukolämmön paluuvesi jäähdytetään oikein eri ulkolämpötiloissa.

EG Ines voi analysoida myös sähkölämmityksen kulutusta rakennuksissa, joissa sähkölämmitys ei ole ensisijainen lämmönlähde, tarpeettoman sähkölämmityksen kulutuksen välttämiseksi.

EG Ines Heatinglimitanalysis.png

Vertailuanalyysi

Vertailuanalyysi

EG Ines vertailuanalyysin avulla voit verrata kiinteistöjesi energiankulutusta ja energiankulutuksen tunnuslukuja vastaaviin rakennuksiin EG EnerKey -tietokannassa, johon kuuluu yli 20 000 kohdetta.

Tunnistat nopeasti kohteet, joiden suorituskyky ei ole optimaalinen verrattuna muihin samankaltaisiin kiinteistöihin ja voit paikantaa havaitun eron todennäköisimmät syyt. Vertailuanalyysi sisältää useita eri analyysejä riippuen energiamuodosta ja analysoitavasta vuodenajasta.

EG Ines benchmarking.png

Aurinkovoimaloiden potentiaalikartoitus

Aurinkovoimaloiden potentiaalikartoitus

Aurinkoenergia on usein tehokas ja helposti saatavilla oleva vaihtoehto kiinteistöjen omaan energiantuotantoon. Voimalan hankintaa suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa kiinteistöt, joissa voimalan tarjoama hyöty on suurin mahdollinen. Myös voimalan koko tulee valita oikein. EG Ines tunnistaa parhaat kohteet voimaloille ja laskee optimaalisen laitoskoon kullekin kiinteistölle.

EG Ineksen laskema analyysi tarjoaa selkeän ja puolueettoman kokonaisukuvan kiinteistökannan aurinkovoimapotentiaalista. Analyysi varmistaa, että hankkeen jatkosuunnittelu ja toteutus ovat luotettavalla pohjalla. Raportti sisältää yhteenvedon kaikista tarkastelluista kohteista ja tarkan kohdekohtaisen laskennan.

imagem40ze.png

Sähkön kysyntäjousto

Sähkön kysyntäjousto

Sähkön kysyntäjoustosta on tulossa avaintekijä sääriippuvaisilla tuuli- ja aurinkoenergian markkinoilla. Sähköjärjestelmän toiminta vaatii sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuvaa tasapainoa. Tasapainon ylläpitoon tarvitaan joustavaa kulutusta.

Useimpien kiinteistöjen sähkön kulutus voi hetkellisesti hieman joustaa. Erityisen hyviä joustavan kulutuksen lähteitä ovat kohteet, joissa kulutuksen ajoittumista voidaan säätää hetkellisesti tai optimoida kulutusta edullisempaan hetkeen. Kysyntäjousto tunnistaa potentiaaliset kuormat FCR-D reservituotteeseen. FCR-D on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tarjoama taajuusreservi. Kokoamalla nämä joustavat kuormat Fingridin reserviin on niistä mahdollisuus saada rahaa ja samalla auttaa Suomen sähköjärjestelmää kehittymään entistä vihreämmäksi. 

EG EnerKey -ohjelmisto auttaa kysyntäjouston tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisessa ja kumppanimme Fusebox niiden toteuttamisessa. 

ET-kuvaaja

ET-kuvaaja

ET-kuvaaja tarjoaa tehokkaan tavan saada kattava näkymä rakennuksen kulutuskäyttäytymisestä yhdellä silmäyksellä ja mahdollistaa nopeiden tulkintojen tekemisen. ET-kuvaajan avulla voit analysoida kulutuksen ja ulkolämpötilan välistä suhdetta. Sen avulla on mahdollista paikantaa muutoksia tarkemmin kuin perinteistä normitettua kulutusta tarkastelemalla.

ET-kuvaaja muodostaa regressiosuoran mittapisteiden perusteella ja visualisoi lämmitys- ja jäähdytysrajat.

  • Lämmitysrajat - milloin lämmityslähtee päälle
  • Jäähdytysrajat - milloin jäähdytyskoneet lähtevät päälle

ET-kuvaaja toimii sekä sähkölämmitteisille että muille lämmitysenergiakohteille, ja voit valita haluamasi aikavälin ja tarkkuustason. Sähkölämmitteisille kohteille voit tarkastella tätä dataa pelkästään sähkökulutustietojen perusteella, kun taas muille lämmitysenergiakohteille voit tarkastella kokonaisenergiaa, joka sisältää sekä sähkön että lämmön kulutuksen.

Erityisesti sähkölämmitteisille kohteille tämä on arvokas analyysityökalu. Sähkölämmitteisissä kohteissa usein lämmityssähkön kulutus on osana päämittausta, jolloin sen tarkempi analysointi on haastavaa. 

imageo047a.png

Ota yhteyttä

Haluaisitko tietää lisää tuotteistamme ja palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerro yrityksesi tarpeista ja miten voisimme olla avuksi.

Soita meille numeroon +358 20 799 2101 tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Vice President

Jaakko Huhta

Sales Process Lead

Taimi Rovanen