landskab-closeup
20. tammikuuta 2021

Innostaako energia-alaa innovaatio?

BLOGI

Kirjoittanut Miika Huhtala, Sustainability & Energy Manager

Muutoksen tuulet puhaltavat energia-alalla. Nykyisten ilmastotavoitteiden myötä energia-ala kehittyy kovaa vauhtia ja uusia tuotteita sekä palveluita saapuu markkinoille koko ajan. Sekä yrityksille että kuluttajille on tarjolla monenlaisia investointitukia, houkutellen mukaan esimerkiksi kysyntäjouston käyttöönottoon. Jotkut innostuvat uusista innovaatioista helposti, kun osa taas haluaa tulla mukaan vasta kun asia on hyväksi havaittu. Viimeisimmät seuraavat vasta pakon sanelemana.

Professori Everett M. Rogers esitteli jo 1960-luvulla ajatuksen innovaatioiden leviämisestä. Myöhemmin muun muassa liikkeenjohdon konsulttina ja kirjailijana työskennellyt Geoffrey Moore jalosti idean viiteen eri asiakasryhmään sen mukaan, miten nopeasti kuluttajat omaksuvat uuden innovaation. Energia-alan innovaatioita voidaan myös tarkastella Mooren esittelemän ajatuksen avulla.


Aikainen innovaattori madon nappaa

Näin ainakin uskoo ensimmäinen ja pienin asiakasryhmä. Innovaattorit ovat varhaisia omaksujia ja lähtevät mukaan innovaation matkaan ensimmäisenä. Näitä ovat esimerkiksi henkilöt, joiden kotien katoilta aurinkopaneelit löytyivät ensimmäisten joukosta. Heille tärkein ei ole tuotteesta tai palvelusta saatavat rahalliset hyödyt vaan tuotteen uutuusarvo.

Innovaattorien perässä tulevat toisena ryhmänä aikaiset omaksujat. Heille tärkeää on luoda tuotteen tai palvelun avulla hyötyä itselleen. Aikaisten omaksujien ryhmään kuuluvat esimerkiksi energiayhtiöt, jotka innovaatioiden avulla digitalisoivat ja tarjoavat omille asiakkailleen kattavammat palvelut erottuakseen kilpailijoistaan.


Aikainen enemmistö herää hitaasti, myöhäinen enemmistö suhtautuu nihkeästi

Yllä mainittujen ryhmien jälkeen tulee aikainen enemmistö. He suhtautuvat uusiin asioihin neutraalisti. Aikaiselle enemmistölle esimerkiksi oikea hetki perehtyä lämmitysratkaisuihin tulee, kun vanha öljylämmitys on saapunut tiensä päähän ja maalämpö on toimivampi ratkaisu tulevaisuudessa. Maalämpö tuo pidemmällä aikavälillä taloudellisia säästöjä ja on ilmastoystävällinen. Kehuihan naapurikin maalämmön toimivuutta ja huolettomuutta.

Myöhäinen enemmistö sen sijaan suhtautuu uuteen innovaatioon nihkeästi. Uutta teknologiaa otetaan käyttöön verkoston paineen alla tai vasta, kun taloudelliset edut ovat merkittäviä. Viimeisenä ryhmänä tulevat vitkastelijat. He vastustavat innovaatiota ja ryhtyvät toimiin vasta pakon edessä, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Totuus tosin on, että innovaatio on usein silti omaksuttava aiemmin kuin myöhemmin.


Ennakointi kannattaa, innovaatio vaatii innostujia onnistuakseen

Energia- ja ilmastotoimiin myönnettävillä avustuksilla tehdään uusista innovaatioista taloudellisesti kannattavampia, jotta taloudellista hyötyä haluava enemmistö saadaan toimiin mukaan. Hitaampiinkin asiakasryhmiin saadaan vauhtia jakamalla hyviä kokemuksia tuotteen tai palvelun toiminnasta. Jos olet edelläkävijä ja innostut innovaatioista, jaa aina hyvät kokemukset myös muille. Näin mahdollistamme paremman menestyksen uusille energia- sekä ilmastoinnovaatioille – ja kestävämmän tulevaisuuden meille kaikille.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat saada käyttöösi itsellesi tai asiakkaillesi tulevaisuuden vastuullisuuden- ja energianhallinnan työkalut jo tänään.