Pilvipalvelulle API on elinehto
10. elokuuta 2021

Pilvipalvelulle API on elinehto

BLOGI

Kirjoittanut Martti Kontula, Chief Technology Officer

Aiheena Data API aiheuttaa paljon keskustelua ja nousee pinnalle etenkin puhuttaessa pilvipohjaisista alustaratkaisuista. Mikä siis tekee tästä kolmikirjaimisesta termistä ”API” niin ajankohtaisen puheenaiheen? Aiheena Data API ja sen käyttö on laaja käsite, mutta pyrin avaamaan nyt EnerKey APIn käyttöä ja sen perusperiaatteita lyhyesti, helposti pureskeltavaan tapaan.

Kehotan lukaisemaan myös aiemmin kesäkuussa julkaistun blogin, jossa kerromme EnerKeyn uudesta EnerKey APIn Push toiminnosta Business Product Managerimme Juho Linsurin kirjoittamana.


EnerKey API on luotu asiakkaan tarpeeseen

Elämme vahvaa kasvunaikaa ja menetelmät, mitä on aikaisemmin käytetty mittausdatan hankintaan, eivät yksinkertaisesti enää skaalaudu tasolla, mitä kasvuvauhti tai kilpailukyky kansainvälisellä tasolla vaatii. Application Programming Interface eli tuttavallisemmin API avaa järjestelmille turvallisen väylän keskustella toistensa kanssa tavalla, joka vähentää manuaalisen työn määrää, nopeuttaa prosesseja, pienentää manuaalisestä työstä aiheutuvia virhemarginaaleja ja on ennen kaikkea tietoturvallinen tapa liikutella dataa tietokannasta toiseen.

Mitä tulee mittausdatan keruuseen ja käsittelyyn ajat ovat muuttuneet radikaalisti. Kärjistäen voimme todeta että mittaustietojen manuaalinen käsittely on vanhanaikaista ja maksaa turhia työtunteja. Ikävä totuus myös on, että ihmisten käsissä tieto saattaa matkan varrella muuttua rikkinäisen puhelimen tavoin, kun taas API siirtää hetkissä vaivattomasti tiedot muuttumattomina kohdekannasta haluttuihin määränpäihin. Tärkeänä etuna EnerKey APIssa on myös sen skaalautuvuus. Laittaessamme koneen työskentelemään puolestamme voimme saada samalla vaivalla merkittävästi enemmän aikaiseksi.

EnerKey API on luotu vastaamaan nykypäivän tarpeita, mitä tulee modernin palvelua tarjoavan alustaratkaisun ohjelmistokehitykseen. API-rajapinnan luominen ja ylläpito vaatii on pitkäjänteistä tekemistä ja vaatii tekijöiltään ammattitaitoa sekä kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia.

Yhteistyökumppanuuksia ajatellen EnerKey API tarjoaa helppoa integroitavuutta ja skaalautuvaa mallia, kun taas EnerKey palvelun loppukäyttäjälle EnerKey APIn olemassaolo näyttäytyy vaivattomuutena käyttää järjestelmäämme, nopeana tiedon käsittelynä ja entistä laajempina palvelukokonaisuuksina.


Pilvipalvelulle API on edellytys

API ei ole mikään hauskana lisämausteena luotu lisä EnerKeyn palveluratkaisulle, vaan nykyajan markkinoilla sen olemassaolo on jo edellytys ja elinehto. Teknologia ja sen mahdollistamat palvelut kehittyvät kovalla tahdilla eikä vauhti ole hidastumassa. Nykyään palveluita ei enää pyritä luomaan toisten jälkijunassa, vaan uskotaan ajatukseen, ettei pyörää tarvitse keksiä uudelleen ja tieto hyödynnetään parhaiten lyömällä viisaat päät yhteen.

Pyrkimyksenä on rakentaa kokonaisuuksia, jotka tuoda osaksi täydentämään jo olemassa olevia ratkaisuja entistä kattavammaksi. Ei ole kannattavaa luoda alusta asti toisensa perään järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään ja aiheuttavat turhaa manuaalista työtä käyttäjilleen, vieden aikaa pois oman liiketoiminnan toteuttamiselta.

Pilvipohjaista palvelualustaa rakentaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva ja huomioida tarkkaan ohjelmiston loppukäyttäjän tarpeet. Hienoinkaan järjestelmä ei aidosti palvele tarkoitustaan ja sen tarjoama potentiaali voi jäädä hyödyntämättä, jos käyttö on asiakasnäkökulmasta työlästä ja vaatii runsaasti manuaalista työtä tietojen ylläpitoon. Lisäksi ylimääräistä työkuormaa voi aiheutua yhteydenotoista palveluntarjoajaan perustavanlaatuisissakin toimenpiteissä, kuten esimerkiksi uusien käyttäjätunnusten luomisessa.

EnerKey API siis varmistaa, että järjestelmät keskustelevat vaivattomasti ja turvallisesti keskenään, minimoi manuaalisen työn määrän sekä pitää huolen ettei data muutu matkan varrella tiedon liikkuessa tietokannasta toiseen.