Muista käyttää kansainvälisiä standardeja CO2-tileilläsi
30. marraskuuta 2022

Kansainvälisten standardien noudattaminen on yksinkertaisesti välttämätöntä

Hiilijalanjäljen raportoinnissa tulee käyttää vertailukelpoisia tunnuslukuja ja tunnustettuja standardeja ja kriteeristöjä, kuten GHG, GRI ja STBi.

"Standardoidut tunnusluvut ovat nykyään välttämättömiä. Yritykset eivät enää voi valita, mitä julkaisevat ja miten laskevat CO2-päästönsä", EG Utilityn senior sales executive Rasmus Gorm Pedersen sanoo.

"Jo nyt on nähtävissä, että suuret yritykset vaativat lisää läpinäkyvyyttä ja että ne edellyttävät alihankkijoiltaan tunnuslukuja. Pikapuoliin sekä kansalliset lainsäätäjät että EU alkavat edellyttää, että yritykset käyttävät standardoituja menetelmiä CO2-päästölaskennassaan", Rasmus Gorm Pedersen sanoo.

Hyvä esimerkki on YK:n Global Compact, joka uudistaa raportointitapaansa. Enää ei riitä, että yrityksen ESG-raportissa käsitellään ympäristön suojelun tasoa.

"Nykyään edellytetään kansainvälisten standardien, kuten esimerkiksi Scope 1, 2 tai 3 mukaista laskentaa", Rasmus Gorm Pedersen sanoo.


EnerKeyn tukemat GRI standardit

EG on jo päättänyt ottaa tunnustetut GHG-protokollan standardit kuten myös STBi:n ja GRI:n, käyttöön EG EnerKey energiajohtamisen työkalussaan.

"Olemme valinneet GRI standardit muun muassa siksi, että ne auttavat yrityksiä ja organisaatioita hahmottamaan, miten ne toiminnallaan vaikuttavat talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan, ihmisoikeudet mukaan luettuna. Samoja standardeja käyttämällä tarjoamme panoksemme kestävyyteen ja läpinäkyvyyteen", Rasmus Gorm Pedersen sanoo.


Scope 1–3:n mukaisen raportoinnin tuki

EG EnerKey tukee keskeisimpiä GRI standardeja:

  • Scope 1: GRI standardi 305-1 – Suorat kasvihuonekaasupäästöt
  • Scope 2: GRI standardi 305-2 – Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
  • Scope 3: GRI standardi 305-3 – Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
  • GRI standardi 305-4 – Kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti
  • GRI standard 305-5 – Kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset

Näiden lisäksi EG EnerKey tukee osittain GRI 302 energia, GRI 303 vesi ja jätevesi sekä GRI 306 jätteet mukaista raportointia.

"EG EnerKeyn etu ilmastoraportoinnissa on, että kaikki tarvittava data voidaan kerätä automaattisesti, sen perusteella, mitä lähteitä yrityksellä on käytössä. Dataa voidaan kerätä IoT antureista, sähköyhtiöiden mittareista tai muista lähteistä. Data on helposti saatavilla, ajantasaista ja se päivittyy automaattisesti, EG Utilityn senior sales executive Rasmus Gorm Pedersen sanoo.

Lue lisää GRI standardeista 

Lue lisää ESG:stä ja kestävyysraportoinnista EG EnerKeyn avulla