landskab-closeup1
08. elokuuta 2022

Vähähiilinen blogisarja: Sähkön käyttäjästä vihreän sähkön tuottajaksi

BLOGI

Kirjoittanut Heidi Mattila, Project manager, Solarigo

Neliosaisessa blogisarjassamme EnerKey ja Lumme Energia yhdessä tytäryhtiönsä Solarigon kanssa käsittelevät askel askeleelta vastuulliseen liiketoimintaan ja vähähiiliseen kiinteistöjen energiakäyttöön liittyviä lainalaisuuksia. Kolmannessa blogikirjoituksessa ääneen pääsee aurinkosähköjärjestelmien ammattilainen Solarigo, jolla on yli sadan rakennetun aurinkovoimalan verran kokemusta asiakkaidensa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Tekstin on kirjoittanut Solarigon projektipäällikkö Heidi Mattila.

Voiko aurinkosähkö toimia samaan aikaan ratkaisuna niin yrityksen kannattavuuden parantamiseen kuin ilmastonmuutokseenkin? Entä millaisia aurinkosähköratkaisuja on tarjolla ja miksi yhteistyö eri toimijoiden välillä kannattaa?


Erilaisia vaihtoehtoja haastaviin aikoihin

Vuonna 2020 palstatilaa ja muutenkin huomiotamme on vienyt merkittävästi koronavirus, mutta taustalla on edelleen jatkunut myös keskustelu ilmastonmuutoksesta, käsillä olevasta energiamurroksesta sekä vastuullisuuden merkityksestä. Meillä Solarigolla on kuluvana vuonna jatkettu sitä, mitä parhaiten osaamme, eli autettu asiakkaitamme siirtymään entistä vähäpäästöisempään kulutukseen ja samalla aiempaa omavaraisempaan energiantuotantoon.

Vaikka kuluvan vuoden aikana monissa yrityksissä on tosiaan jouduttu keskittymään ehkä aiempaa enemmän siihen, miten vaikeista ajoista selvitään, on samalla ilahduttavan moni nähnyt yhtenä selviytymiskeinona juuri vastuullisuuteen panostamisen. Vastuullisuutta on monenlaista, kuten EnerKeyn edellisessä blogipostauksessa juuri kirjoitettiinkin, mutta tässä tekstissä haluamme nimenomaan pohtia ekologista vastuullisuutta ja käsitellä sitä, mitä aurinkosähkö voi yrityksille antaa ja miten on mahdollista vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä.


Aurinkosähkön monipuoliset vaihtoehdot

Yrityksillä on paljon erilaisia mahdollisuuksia panostaa uusiutuviin energianlähteisiin. Jo pitkään markkinoilla ollut mahdollisuus on vaihtaa sähkösopimus 100 % uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun sähköön, jolloin sähköä tuotetaan esimerkiksi vesivoiman ja tuulen avulla. Aurinkosähkön osalta tyypillinen ratkaisu on hankkia aurinkopaneelit itselle, jolloin markkinoilta ei osteta yhtä paljon sähköä ja energian käytön omavaraisuusaste lisääntyy. Tällöin järjestelmä ei tosin pysty kattamaan koko kiinteistön vuotuista sähkönkulutusta, sillä talvisin aurinkopaneelien tuotto on merkittävästi heikompaa kuin kesäkaudella.

Tähänkin onneksi on koko ajan enemmän ja enemmän ratkaisuja saatavilla. Tällaisia, pidemmälle vietyjä ratkaisuja hyödyntää aurinkosähköä kokonaisvaltaisemmin ovat esimerkiksi fyysinen akusto, virtuaaliakku tai suoraan koko vuoden sähköntarpeen ostaminen aurinkosähköpuistosta. Nämä ratkaisut ovat myös koko ajan kustannustehokkaampia ja mahdollistavat yritykselle hyvän kilpailukyvyn energiakustannusten pysyessä maltillisina ja ennustettavina. Samalla yrityksen ekologinen vastuullisuus kasvaa.

Tällaisia, pidemmälle vietyjä ratkaisuja hyödyntää aurinkosähköä kokonaisvaltaisemmin ovat esimerkiksi fyysinen akusto, virtuaaliaaku tai suoraan koko vuoden sähköntarpeen ostaminen aurinkosähköpuistosta.

Yhteistä edellä luetelluille teknologioille on se, että Solarigon ja pääomistajamme Lumme Energian palveluvalikoimasta löytyy kaikki nämä mahdollisuudet aurinkopaneelien asennuksesta virtuaaliakkuun ja isoihin puistoihin saakka. Yhdessä voimme miettiä, mistä ratkaisusta on paras aloittaa ja miten kokonaisuutta voidaan jatkossa laajentaa.


Vähähiilisempi ja kannattavampi tulevaisuus

Usein ekologisuus ja vähähiilisyyteen pyrkivät teot on ajateltu lisäävän yritysten kustannuksia. Viime aikoina tämä on kuitenkin alkanut muuttua teknologioiden kehittymisen, kustannusten alenemisen ja yleisen arvoilmapiirin muutoksen myötä. Uusiutuvien energiamuotojen hinnat ovat kilpailukykyisiä ja jopa edullisempia perinteisiin ratkaisuihin nähden. Samalla kuluttajien valinnat painottuvat koko ajan enemmän ja enemmän vastuullisiin vaihtoehtoihin. Myös sijoitusmaailmassa on alettu huomioimaan sitä, minkälaisia ympäristöriskejä sijoitukset sisältävät, ja miten ne voivat vaikuttaa sijoitusten tuottonäkymään. Sijoittajat saattavat jopa jättää kokonaan sijoittamatta epäekologisiin toimijoihin.

Uusiutuvien energiamuotojen hinnat ovat kilpailukykyisiä ja jopa edullisempia perinteisiin ratkaisuihin nähden.

Yhteinen tulevaisuutemme on kiinni meistä kaikista ja jokaisen panosta tarvitaan, kun suuntaamme kohti energiatehokkaampaa ja vastuullisempaa huomista. Koska monet vastuullisuustoimista vaativat paljon erilaista ammattitaitoa, on hienoa, että meillä on niin tiivistä yhteistyötä niin Lumme Energian, kuin yhteisten kumppaneidemmekin kanssa. Tällä tavoin meillä on aidosti mahdollisuus tarjota asiakkaillemme hyvin kokonaisvaltaisia palveluita matkalla entistä vähähiilisempään ja samalla kannattavampaan tulevaisuuteen.

Toivotamme kaikille oikein hyvää uutta vuotta 2021!