CSRD edellyttää kiinteistönomistajilta konsernitasoista kestävyysraportointia
08. heinäkuuta 2024

CSRD edellyttää kiinteistönomistajilta konsernitasoista kestävyysraportointia

EG EnerKey tarjoaa ratkaisun, joka auttaa kiinteistönomistajia hallitsemaan ja raportoimaan energiankulutustaan tehokkaasti ja yhtenäisesti kaikissa Pohjoismaissa.

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) edellyttää yrityksiltä entistä läpinäkyvämpää ja vertailukelpoisempaa kestävyysraportointia.

Vuonna 2024 asteittain voimaan astunut direktiivi laajenee vuonna 2026 kattamaan myös pienet pörssilistatut yritykset ja keskisuuret yritykset. Arvoketjujen kautta raportointivaatimukset ulottuvat myös pienempiin toimijoihin, jotka niin ikään joutuvat osoittamaan vastuullisuutensa.

“Kiristyvä raportointivelvoite koskettaa myös kiinteistönomistajia, joiden sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja päästöjen vähentämisestä” EG EnerKeyn Senior Sales Manager Jussi Kaasalainen sanoo.


Yhteisten toimintamallien puute vaikeuttaa konsernitason raportointia

CRSD edellyttää raportointia konsernitasolla. Tämä voi aiheuttaa haasteita etenkin, jos yrityksestä puuttuvat yhteiset toimintamallit.

“Tavallista on, että eri maissa tai eri liiketoiminnoissa on tähän asti toimittu eri tavalla. Vaihtelevien toimintamallien lisäksi eroja voi olla myös kyvykkyydessä kasata dataa, sillä pohjimmillaan raportoinnissa on aina kyse datasta.”

Pahimmillaan konsernilta puuttuu raportoinnin kivijalan tarjoava automaattinen kulutusseuranta. Tällöin raportoinnissa tarvittavia tietoja on kerättävä manuaalisesti, mikä puolestaan on sekä tehotonta että työlästä.

“Datan keruuseen tarvittava ketju voi yltää energiapäälliköstä huoltomieheen. Mitä useamman käden kautta tieto kulkee, sitä enemmän tehokkuutta menetetään. Ja kun raportointi on ajankohtaista, havahdutaan huomaamaan, että tietojen keruu on todella raskas projekti.”


EG EnerKey kerää eri maiden tiedot samaan järjestelmään

EG EnerKey on yhteispohjoismainen ratkaisu, jonka avulla kiinteistönomistajat voivat hallita energiankulutustaan ja raportoida siitä tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Järjestelmä mahdollistaa automaattisen tiedonkeruun eri maista, mikä helpottaa konsernitason raportointia ja yhtenäistää eri maiden tai liiketoimintayksiköiden toimintamalleja.

“Olemme markkinoiden ainut aidosti pohjoismainen toimija, joka omilla ja kumppaniensa resursseilla pystyy tarjoamaan kaiken datan, jota yritykset tarvitsevat kasvihuonekaasupäästöjensä raportointiin.”

EG EnerKey automatisoi reaaliaikaisen raakadatan keruun, ja muuttaa raakadatan automaattisesti visuaaliseksi analyyseiksi tiedonkeruun , jolloin kiinteistönomistajat voivat keskittyä energiatehokkuuden parantamiseen ja vastuullisuuden todentamiseen. Käyttäjäystävällinen järjestelmä tarjoaa muokattavissa olevan työpöytänäkymän eri sidosryhmien tarpeisiin.


Tukea myös hiilijalanjäljen pienentämiseen

EG EnerKey ei pelkästään tue CSRD:n mukaista raportointia, vaan myös työtä, mitä yrityksessä raportointien välissä tehdään energia- ja kustannustehokkuuden eteen. Tähän soveltuva työkalu on EG Ines, tekoälyä hyödyntävä moduuli, joka tunnistaa automaattisesti keinot energian säästämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja ohjaa käyttäjäänsä tekemään oikeita ratkaisuja.

“CSRD:n mukainen raportointi ja hiilijalanjäljen pienentäminen edellyttävät yrityksiltä toimenpiteitä, itsestään ei kumpikaan tapahdu. Mutta meidän lupauksemme on, ettei kummankaan tarvitse olla vaikeaa. Jos asia on omassa organisaatiossa ajankohtainen, kannattaa ottaa yhteyttä. Meillä on Pohjoismaiden paras markkina-alueen tuntemus ja kyvykkyys kytkeytyä datan lähteisiin.”