landskab-closeup1
21. syyskuuta 2020

Vähähiilinen blogisarja: Kannattavaa kasvua vastuullisuudella

BLOGI

Kirjoittanut Janne Laine, Liiketoimintajohtaja, Lumme Energia Oy

Neliosaisessa blogisarjassamme EnerKey ja Lumme Energia yhdessä tytäryhtiönsä Solarigon kanssa käsittelevät askel askeleelta vastuulliseen liiketoimintaan ja vähähiiliseen kiinteistöjen energiakäyttöön liittyviä lainalaisuuksia. Ensimmäisen blogikirjoituksen on kirjoittanut Lumme Energian liiketoimintajohtaja Janne Laine.

Muutos ja vastuullisuus. Sanoina kummastakin kumpuaa monesti mollivoittoisia alkuaavistuksia. Muutos muutoksen takia eikä aidon kehitystarpeen takia on edelleenkin valitettavan monessa tapauksessa ajurina, oli sitten kyse bisneksestä tai muusta maailmanmenosta. Vastuullisuudesta taas puhutaan monesti samassa yhteydessä kuin koko maailman muuttamisesta kertaheitolla tai korkealentoiseen visioon yhdistettynä.

Muutos on kuitenkin arkipäivää, tahdoimme sitä tai emme. Ja maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Yritysten liiketoimintaympäristössä tämä tarkoittaa esimerkiksi markkinoiden muuttumista, asiakkaiden käyttäytymisen muuttumista, sääntelyn muuttumista tai vaikkapa teknologian kehittymistä. Hankalinta edellä mainituissa muutoksissa on muutoksen suunnan ja keston ennakointi. Menestyäkseen yrityksen tulisi pystyä valitsemaan juuri oikeat aallot, joiden harjalla ratsastaa korkeammalla ja pidempään kuin kilpailijat.


Ovatko vastuullisuusstrategiat rakennettu kestävästi?

Vastuullisuudesta puhutaan usein voimakkaalla paatoksella eikä niinkään konkreettisten tekojen kautta. Vastuullisuus on nykypäivänä toki käsitteenä jo monen suomalaisen yrityksen arvoissa. Asiaan on kuitenkin vahvasti myötävaikuttanut itse asiassa suhteellisen lyhyen ajan kuluessa tapahtunut asiakkaiden käyttäytymisen muuttuminen yhä kestävämpiä valintoja kohti. Yritysten on siis pitänyt sopeuttaa omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Tässä tohinassa on saattanut helposti jäädä innovatiivinen uusien liiketoimintamallien ja tuotteiden kehittäminen korkealentoisten vastuullisuusstrategioiden taka-alalle. Ja löytyykö oikeasti konkreettisia tekoja vastuullisuuden nimissä – ainakin yritysten työntekijöiden olisi helpompaa samaistua tällaisiin. Toki yrityksissä on tietenkin niitäkin edelläkävijöitä, jotka ovat alun perinkin, proaktiivisesti rakentaneet tarjoamansa ja liiketoimintansa pitkäjänteisesti sekä kannattavasti vastuullisuuden perustalle.

Koronan riepotellessa maailmaa yrityksissä voisi olla erinomainen hetki pysähtyä katsomaan peruutuspeiliin, ottaa oppia mahdollisista virheistä, viisastuneena pohtia omien liiketoimintamallien tulevaisuuden näkymiä, tarkastella eri toimintoihin sitoutuneita resursseja ja varsinkin katsastaa kriittisesti käyttämiensä kumppanuuksien tuomaa lisäarvoa pärjätäkseen jatkuvasti tiukentuvan kilpailun ja asiakasodotusten edessä.


Ajallista ja rahallista säästöä oikealla kumppanistrategialla

Tällä hetkellä yrityksissä ei juurikaan haluta tehdä kaikkea itse tai edes pitää kaikkea osaamista itsellään. Uutta liiketoimintaa innovoitaessa on erittäin tärkeää ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pohdintaan se, minkälaisia alihankkijoita ja kumppaneita tähän tarvitaan ja miten kumppanit valitaan. Vastuullisuus on tietenkin tärkeä arvo, mutta yhteistyö kumppaneiden kanssa kannattaa rakentaa myös siten, että yhteistyöllä on kestävät ja pitkän tähtäimen yhteistyösuunnitelmat sekä tavoitteet tukien molempien arvoja ja asiakkaita. Oikealla kumppanistrategialla sitoutuneiden resurssien suunnattu ja hallittu käyttö on arkipäivää ja kestää haastavimpienkin tilanteiden yli. Tämä tarkoittaa yritykselle luonnollisesti paitsi ajallista ja rahallista säästöä, mutta erityisesti myös jatkuvuutta liiketoimintaan.


Energiajohtaja-palvelukonseptin rakennusaineksena yritysten vastuullisuus

Lumme Energia Oy on suhteellisen nuori yritys ja tätä kautta meillä itsellämme on ollut erinomainen mahdollisuus miettiä puhtaalta pöydältä valintojamme liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä asiakkaillemme että itsellemme parhaalla tavalla vastuullisuus huomioiden. Lumme Energian valitsema tie yritysasiakkaidensa tuote- ja palvelutarjoaman konseptoinnissa perustuu juurikin edellä kuvattuun arvopohdintaan. Meillä on vahva halu kyetä toimimaan asiakkaidemme luotettavana ja kokonaisvaltaisena energianhallinnan kumppanina myös erilaisissa muutostilanteissa ja mahdollistaa asiakkaan vastuullinen kasvu edelläkäyvillä ratkaisuilla. Sama pätee luonnollisesti myös omiin kumppanivalintoihimme kuten EnerKeyhin.

Vastuullisuus on Lumme Energialle kestävän ja pitkäjänteisen yhteistyön rakentamista nopean ja lyhytnäköisen voiton tavoittelun sijaan. Vastuullisuudella tarkoitamme myös konkreettisia tekoja kuten yrityksille järjestettäviä vastuullisuuskoulutuksia, urheiluseurojen tukemista kasvatustyössä lasten ja nuorten parissa, vaelluskalakantojen kestävää elvyttämistä tai vaikkapa tytäryhtiömme Solarigon aurinkovoiman ilmasto- ja päästökompensaatiovaikutuksia. Olemme itse onnistuneet ammentamaan vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen kautta täysin uutta ja innovatiivista kasvua ja kannustammekin nyt yrityksiä avoimin mielin mukaan tähän muutokseen.

Aurinkoista syksyä toivottaen

Lue lisää Lumme Energian Energiajohtajakonseptista tästä.

Lue lisää Solarigosta tästä.