Less CO2
16. marraskuuta 2021

Pienemmät hiilidioksidipäästöt EG EnerKeyn avulla

Tanska voi säästää 10 prosenttia energiankulutuksestaan rakennuksissa parantamalla datan käyttöä ja digitalisointia.

Synergin raportissa julkisen sektorin energiansäästöistä kehotetaan julkista sektoria jakamaan ja käyttämään energiatietoja paremmin.

- Ehdotus on hyvä, sillä aiemmin tänä vuonna TEKNIQin raportti osoitti, että noin 40 prosenttia Tanskan kokonaisenergiankulutuksesta käytetään rakennuksissa – suurin osa lämmitykseen, valaistukseen ja ilmanvaihtoon, sanoo EG Utilityn pääjohtaja Rasmus Dalby Martinussen.

Lopullinen käänne on se, että digitalisointi mainitaan myös kaikissa 13 hallituksen ilmastokumppanuudessa, joten siinä on jotain perää: Energiatiedot, joita voidaan kutsua myös hiilidioksiditiedoiksi, voivat nopeuttaa vihreää siirtymää, auttaa meitä saamaan yleiskuvan kulutuksestamme ja siten saada meidät kuluttamaan vähemmän älykkäämmin.

- Tanskassa meillä on loistava tilaisuus, sillä meillä on yksi maailman digitalisoituneimmista julkisista sektoreista. Siksi on selvää, että julkisen sektorin pitäisi ottaa johtoasema hiilidioksiditietojen käytössä vihreässä siirtymässä, koska sekä taloudellisia että energiasäästöjä voidaan varmasti saavuttaa, kun käytetään vain sitä, mitä tarvitaan, sanoo Rasmus Dalby Martinussen.

Vaikka olemme yksi kaikkein digitalisoiduimmista, emme ole luokkamme parhaita. Itse asiassa suomalaiset ovat edellä muuttamassa dataa energiansäästöksi.

- Kun suomalaisesta EnerKeystä tuli EG Enerkey aiemmin tänä vuonna, saimme 65 kollegaa, jotka ovat hiilidioksiditietämyksen edelläkävijöitä. EnerKey on auttanut muun muassa Jyväskylää saavuttamaan konkreettisia energiansäästöjä, jotka olisivat maksaneet kaupunkilaisille lähes 950 000 euroa ja paljon hiilidioksidia. Rasmus Dalby Martinussen sanoo, että rahat voidaan sen sijaan käyttää parannuksiin ja palveluihin kaupungin asukkaille:

"Tämä todistaa, että ohjelmisto voi auttaa meitä kuluttamaan vähemmän. Ilman oikeanlaista kokonaiskuvaa emme kuitenkaan voi optimoida sitä, missä sillä on merkitystä."

Seuraavassa on kolme konkreettista vinkkiä siitä, miten digitalisaatio voi nopeuttaa julkisen sektorin vihreää muutosta:

Tehostaminen ja hukan vähentäminen - julkisen sektorin digitalisoinnissa on aina keskitytty resurssien kulutuksen vähentämiseen. Julkisen sektorin digitalisoinnin jatkaminen vähentää resurssien kulutusta.

Yleiskatsaus ja ilmastovalinnat - ohjelmistoilla saa yleiskäsityksen, jota monilla ihmisillä ei nykyisin ole, ja varmistaa, että ilmastovaikutukset voidaan ottaa konkreettisemmin huomioon heidän päätöksissään. Kun valmistajat ja toimittajat toimittavat tuotteistaan ilmastojalanjälkitietoja, julkinen sektori voi helpommin tehdä hiilidioksidipäästöjä vähentäviä valintoja.

Raportointi ja dokumentointi - tietojen saatavuuden ja toimintasuunnitelmien tekemisen energiankulutuksen vähentämiseksi sekä ilmastojalanjäljen raportoinnin ja mittaamisen pitäisi olla helppoa. Näemme jo nyt kysyntää tälle, ja on selvää, että se on myös kansalaisille yhä tärkeämpi asia.

Tietoja SYNERGIasta

SYNERGI on etujärjestö, joka työskentelee, jotta Tanska vähentäisi energiahukkaa teollisuudessa, julkisissa ja yleisissä rakennuksissa ja tanskalaisissa kodeissa.

Tietoja EG EnerKeystä

EG Enerkey -nimisen Sustainability & Energy Management System -järjestelmän avulla pystytään tunnistamaan automaattisesti kulutus ja päästöt sekä energiansäästöpotentiaali julkisissa ja yksityisissä yrityksissä perustuen kulutustietojen reaaliaikaiseen seurantaan ja analysointiin tekoälyn ja koneoppimisen avulla.