sustainability
30. marraskuuta 2022

Huolettoman energiankulutuksen päivät ovat ohi

Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP) järjesti vuonna 2021 maailman suurimman, ilmastonmuutosta koskevan julkisen mielipiteen tutkimuksen

Tutkimus paljastaa, miten ihmiset ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista.

Muutamia havaintoja tutkimukseen liittyen:

  • Lähes 2/3 (64%) vastaajista 50 maassa pitää ilmastonmuutosta globaalina hätätilana.
  • Lähes 90% oli vastaajista oli huolissaan ympäristön tulevaisuudesta, ja esimerkiksi siitä, riittävätkö puhdas vesi ja ruoka lapsenlapsillemme.
  • Lähes 70 % vastaajista uskoi, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa, ja oli valmis boikotoimaan yrityksiä ja tuotemerkkejä, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä joko suoraan tai epäsuorasti.

Avainasiakaspäällikkö Taimi Rovanen, EG EnerKey, tunnistaa kehityksen asiakastapaamisissaan.

"Jo nyt on nähtävissä, miten ympäristöarvot ohjaavat kuluttajia, sijoittajia ja yrityksiä tarkastelemaan yhä kriittisemmin ja laajemmin palveluketjujen vastuullisuutta, ympäristötekoja ja luonnonvarojen käyttöä", Taimi Rovanen sanoo.


Energiaa ei ole aikaa, saati varaa, tuhlata

Holtiton energiankulutus on vuosia ollut yksi suurimmistä päästöjen aiheuttajista, ja nyt energiankäytöstä aiheutuvaa ympäristökuormaa halutaan pienentää. Rovasen mukaan samaan aikaan on tarpeen sekä leikata energiasta koituvia kustannuksia että energiahävikin ympäristövaikuksia.

Sekä julkisten toimijoiden että yritysten on pikaisesti otettava digitaalinen energianhallinta agendalleen.

"Hajautettujen uusiutuvien energiajärjestelmien kasvava suosio muuttaa markkinatilannetta epävakaammaksi ja lisää kysyntäjouston sekä energiavarastoinnin tarvetta. Samanaikaisesti yritykset kilpailevat kasvun, kannattavuuden ja oman yritysmaineen kovenevassa globaalissa verkostossa", Rovanen sanoo.


Nopeampi reagointi tarpeen

Seurauksena energianhallinnan aikahorisontti on muuttunut ja pitkän aikavälin suunnittelusta on siirrytty lähes reaaliaikaiseen reagointiin.

"Tämä edellyttää automatisoitua dataa, jota yhdistetään, jalostetaan ja rikastutetaan tekoälyn avulla. Innovatiiviset, dataa ja tekoälyä käyttävät organisaatiot kehittyvät ja reagoivat nopeasti sekä onnistuvat muuttamaan raakadatan rahaks", Rovanen sanoo.

Analysoitua tietoa käytetään sisäisten prosessien ongelmien ja pullonkaulojen tunnistamiseen, liiketoiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi sekä riskien minimointiin.

"Näin tieto ei pääse ”haihtumaan” dataviidakkoon tai ihmisten mukana", Rovanen sanoo.

Energiankulutus ja hiilijalanjälki hallintaa

EnerKeyn tekoälyominaisuus EG Ines on kehitetty automatisoimaan kulutusdatan analysointityö ja parantamaan resurssien käyttöä.

EG Ines kerää tietoa eri lähteistä ja hyödyntää tekoälyä kulutus-, käyttöaika- ja säätietoja säästöpotentiaalien löytämiseen ja ympäristön kuorman pienentämiseen.

EG Ines paljastaa automaattisesti taloudellisesti kannattavimmat energiasäästötoimet ja vapauttaa välittömästi resursseja toteutukseen.

EG Ineksen esittämät valmiit toimenpide-ehdotukset antavat aikaa reagoida ongelmiin ja mahdollistavat sen, että yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

EG EnerKeyn ja EG Ineksen avulla on mahdollista kerätä yhteen paikkaan kaikki tunnusluvut, joita tarvitaan GHG-protokollan sekä GRI standardien mukaisessa raportoinnissa.


Lue lisää EG EnerKeyn käytöstä raportoinnissa.