Ilmanvaihto kuluttaa noin kolmanneksen rakennusten kokonaisenergiasta
17. joulukuuta 2023

Ilmanvaihto kuluttaa noin kolmanneksen rakennusten kokonaisenergiasta

Jaksotetulla ilmanvaihdolla voidaan saavuttaa yksittäisissä rakennuksissa jopa kymmenien tuhansien eurojen vuotuinen säästö.

Ilmanvaihto kuluttaa noin kolmanneksen rakennusten kokonaisenergiasta. Ilmanvaihtolaitteiston energiatehokkuuden lisäksi tavalla, jolla ilmanvaihtoa ohjataan, on merkittävä vaikutus energiankulutukseen.

Sisäilmayhdistys julkaisi vuonna 2019 "Hyvä sisäilma -suositukset", jossa annettiin ohjeistusta ilmanvaihdon käyttöön rakennusten käyttöajan ulkopuolella. Ohjeessa suositellaan niin sanottua jaksoittaista ilmanvaihtoa siten, että kiinteistön käyttöaikojen ulkopuolella ilmanvaihto suljetaan huuhtelujaksoja lukuun ottamatta kokonaan.

Jaksotetulla ilmanvaihdolla voidaan saavuttaa yksittäisissä rakennuksissa jopa kymmenien tuhansien eurojen vuotuinen säästö verrattuna jatkuvaan ilmanvaihtoon.

Energiatehokkuutta ei pidä toteuttaa olosuhteiden kustannuksella ja ilmanvaihdon sammuttaminen yöajaksi herättää usein huolta ilmanlaadun heikkenemisestä.

Sisäilmayhdistyksen suosituksissa on kuitenkin tutkitut perustelut ja ohjeen mukaista ilmanvaihtoa on käytännössä toteutettu vuosia suuremmissa kaupungeissa. Aiheeseen on saatu tärkeää lisätietoa tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa seurattiin 12:sta koulun ja päiväkodin sisäilman laatua erilaisilla ilmanvaihdon ohjaustavoilla. Alla tiivistelmä tuloksista:

  • Kaksi vertailujaksoa: IV osateholla öisin ja IV pois päältä öisin
  • Sisäilman tasoa seurattiin jatkuvatoimisilla mittauksilla ja käyttäjille tehdyillä kyselytutkimuksilla
  • Ilmanvaihdon sammutuksella saavutettiin 26 %:n säästö lämpöenergiassa
  • Ilmanvaihdon sammuttaminen ei vaikuttanut päiväajan sisäilman laatuun mittausten eikä kyselyiden perusteella
  • 1–2 tunnin huuhtelujaksot ennen ja jälkeen kiinteistön käyttöä turvaavat hyvän sisäilman

Tulokset vahvistavat aiempien tutkimuksien johtopäätökset siitä, että huolellisesti toteutettuna terveissä rakennuksissa sisäilma ei vaarannu ilmanvaihdon sulkemisella yöajaksi.

Sammuttamisella saavutettavat energiansäästöt voivat olla merkittäviä, koska ilmanvaihto kuluttaa suuren osan rakennuksen lämpö- ja sähköenergiasta. Jaksotettu ilmanvaihto tulee aina toteuttaa harkitusti eikä se sovellu esimerkiksi asuinrakennuksiin tai niin sanottuihin sisäilmakohteisiin.

Myös paine-eroon vaipan yli on kiinnitettävä erityistä huomiota.

EG EnerKeyn Ines -analyysityökalu on suunniteltu tunnistamaan kiinteistöt, joissa ilmanvaihtoa ei ohjata optimaalisesti. Ines osaa suositella sopivat käyttöajat ja laskea arvion saavutettavista säästöistä etukäteen. Inesin laskelmat perustuvat Sisäilmayhdistyksen suosituksiin.

Ohessa esimerkki koulurakennuksesta, jossa Inesin havaintojen seurauksena otettiin käyttöön jaksotettu ilmanvaihto syksyllä 2022. Kustannussäästöä kertyi noin 27 000 euroa vuodessa. Energiansäästö myös kumuloituu vuosien mittaan suuremmaksi.

Ventilation EG Enerkey Statistics.jpg