EG ProBill: laskutusohjelmisto energia-alalle

EG ProBill tarjoaa energia-alalle täyden palvelun laskutuspalveluja. Sen valikoimassa on useita ohjelmistoratkaisuja laskutukseen, mittarilukemien hallintaan, toimittajan vaihtamiseen, komponenttitietoihin ja työtilauksi

Lue lisää

EG ProBill

Valmiit järjestelmäratkaisut

Toimitamme valmiita ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön saman tien. Huolehdimme viestinnästä ulkopuolisten osapuolten kanssa sekä analysoimme ja hallinnoimme kaikkea kerättyä tietoa. Tämän jälkeen toteutamme tarvittavat parametrit ja asetukset, jotta järjestelmä on valmis käyttöönoton hetkellä. Voimme myös räätälöidä järjestelmän yrityksen tarpeisiin ja työnkulkuihin ja esimerkiksi mukauttaa ratkaisun ulkoasua.

Laskutus

Laskutus

Laskutus

ProBill on nykyaikainen laskutusjärjestelmä, joka on suunniteltu käsittelemään valtavia tietomääriä. Se on skaalautuva ja soveltuu erityyppisille tapahtumille/laitoksille, kuten sähkönmyyjille, sähköverkoille, kaukolämmölle ja moneen muuhun tarkoitukseen. Järjestelmä pystyy käsittelemään myös monimutkaisia hinnoittelutehtäviä ja sen avulla voi luoda tulevaisuusvarman laskutus- ja asiakaspalveluympäristön.

Edistyneen hinnoittelumoottorin avulla voi laskea tarkat hinnat eri parametrien perusteella ja tarjota erilaisia hinnastoja ja sopimusmuotoja eri asiakkaille. EG ProBill mahdollistaa myös seuraavan laskutuksen yksityiskohtaisen esikatselun, jossa otetaan huomioon tulevat muutokset ja asiakastietojen reaaliaikaiset päivitykset.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

 Laskenta ja mittaus

Mittarilukemien hallinta

Mittarilukemien hallinta

Kehittynyt, kattava ja helppokäyttöinen mittarilukematietokanta, jossa on automaattinen ja täysi lukemien hallinta.

EG ProBillin avulla tietoja voi kerätä, analysoida, laadunvarmistaa, säilyttää ja jaella. Järjestelmä lajittelee tiedot älykkäästi ja automatisoi tietojen jakelun sisäisille ja ulkoisille osapuolille. Kehittyneen integraatiomoottorin ansiosta se voi kommunikoida useiden järjestelmien ja tietokantojen kanssa. EG ProBill soveltuu erilaisille energia- ja infrastruktuurialan yrityksille, kuten sähkö-, kaukolämpö- ja vesilaitoksille, ja sen avulla käyttäjät voivat tehdä omia hakuja ja laatia raportteja. Järjestelmään sisältyvä liiketoimintalogiikka muuntaa tiedot ja havaitsee kaksoiskappaleet. Järjestelmä toimitetaan täysin valmiiksi asennettuna, ja se pystyy kommunikoimaan yrityksen muiden järjestelmien kanssa.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

komponent

Komponenttitiedot

Komponenttitiedot

EG ProBillin komponenttitietojärjestelmä (komponenttirekisteri) on standardoitu ja joustava ratkaisu, joka mahdollistaa sähkömittareiden ja muiden laitteiden täydellisen valvonnan. Se sisältää myös työtilausten hallinnan sekä tarjoaa havainnolliset näkymät helppoon ja tehokkaaseen käyttöön. Järjestelmä esittää loogiset yhteydet asiakkaan, laitoksen, mittauspaikan ja komponentin välillä selkeässä graafisessa näkymässä.

Kaikki kommunikaatio muiden järjestelmien, kuten laskutusjärjestelmien, käsipäätteiden ja verkkotietojärjestelmien kanssa, tapahtuu täysin automaattisesti. Järjestelmä tarjoaa joustavia ja helppokäyttöisiä työkaluja valinta-analyyseihin ja yksityiskohtaisia tietoja mittareista, mittauspaikasta, laitoksesta ja asiakkaista, mukaan lukien graafisen esityksen komponenttien maantieteellisestä sijainnista.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

people

Toimittajan vaihtaminen

Toimittajan vaihtaminen

Täysin automaattinen ja joustava toimittajanvaihdon hallinta, joka hoitaa myös kaiken EDI-viestinnän. Käsittelee tällä hetkellä yli 25 prosenttia kaikista toimittajanvaihdoksista Suomessa ja Ruotsissa.

Järjestelmä huolehtii kaikesta viestinnästä ja tiedonhallinnasta yrityksen ja verkon omistajien ja/tai sähköntoimittajien välillä. Kaikki tapahtumat kirjataan selkeästi, jotta käynnissä olevien toimittajavaihdosten tilaa voi seurata milloin tahansa. Tiedot, tilat ja viestit voidaan viedä reaaliajassa mihin tahansa sisäiseen järjestelmään tapausten esittämiseksi visuaalisessa muodossa.

Järjestelmä voidaan integroida useisiin myynnintuki- ja asiakaspalvelujärjestelmiin, ja se huolehtii virheiden hallinnasta ja seurannasta asiantuntevan liiketoiminta- ja päätöksentekologiikan avulla. Järjestelmä sisältää myös automaattiset toiminnot markkinatietojen ja yhteystietojen säännöllistä päivittämistä varten.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

 Rapporttien suorittaminen

Maksusuoritukset

Maksusuoritukset

Käsittelee automaattisesti alustavat ja lopulliset maksuosuudet, verkkohäviöt, tunti- ja kiinteähintaiset veloitukset sekä laatii raportit mittarilukemista ja tuntiarvoista.

Järjestelmään kuuluu myös ulkoisten raporttien ja tiedostovirtojen, kuten vapaiden sarjojen ja ELSA-raporttien, hallinta. Järjestelmä on itsenäinen ja käyttövalmis tuote, joka sisältää kaikki tarvittavat työkalut omavalvontaan ja tietojen visualisointiin. Tiedonkeruu ja raporttien laatiminen on täysin automatisoitu EG ProBillin integraatiomoottorin ja EDI-käsittelijän avulla. Maksusuoritusjärjestelmästä lähetetään raportteja energia-alan eri toimijoille, ja tietojen ja raporttien käsittely on täysin automatisoitu.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

Asetukset

Integrointi

Integrointi

Valmiiksi konfiguroitu ratkaisu järjestelmien välisten tietovirtojen hallintaan, esim. UTILTS, tiedonkeruu, interpolointi, säännöt, hälytykset jne. Yrityksen muita järjestelmiä ei tarvitse mukauttaa.

Integraatioalustamme varmistaa, että sisäiset ja ulkoiset järjestelmät saavat aina oikeat tiedot oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. Kehittynyt liiketoiminta- ja päätöksentekologiikka ottaa vastaan muiden käytössä olevien järjestelmien muutokset ja mahdollistaa itsenäisen julkaisujen hallinnan. Järjestelmä voi käsitellä tietoja useista eri lähteistä, ja se sopii kaikille energia- ja infrastruktuurialan yrityksille (sähkö, lämmitys/jäähdytys jne.).

Integrointialustamme on kattava mediation device, jolla on yli 150 asennusta yli 60 maassa, eikä räätälöinti vaadi ohjelmointia. Alusta varmistaa parametrien avulla liiketoimintalogiikan ja tiedonkäsittelyn täyden hallinnan. Se tarjoaa joustavuutta tuleviin toimintoihin eikä sido ketään laskutusjärjestelmään tietojen päähallinnoijana.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

EDI-portal

EDI-tiedonsiirto

EDI-tiedonsiirto

Itsenäinen EDI-käsittelijä mahdollistaa täysin automatisoidun viestinvälityksen muille energiayhtiöille, kuten sähkökauppa- ja sähköverkkoyhtiöille, ilman ulkoista välittäjää.

Järjestelmän kautta viestintä sujuu kustannustehokkaasti ja täysin automatisoidusti sähkönmyyjien, tasapainotuksesta vastaavien tahojen, verkon omistajien ja kantaverkkotoimijoiden välillä. Vuodesta 2006 lähtien järjestelmä on käsitellyt yli 20 prosenttia kaikista toimittajanvaihdoksista Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa.

Järjestelmässä voi automaattisesti hallita viestejä, muodon konvertointia, viestien lähettämistä ja vastaanottamista ja se tarjoaa selkeän ja helposti hahmotettavan näkymän kaikesta viestinnästä. Alusta on valmiiksi konfiguroitu viestimään muiden järjestelmien ja tietokantojen kanssa ja sen käyttämiä formaatteja ja asetuksia on helppo mukauttaa – se on ainoa viestintäväline, jonka yrityksesi tarvitsee.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

Pricing

Hinnoittelu

Hinnoittelu

Hinnoittelumoduuli laskee oikeat hinnat eri tuotteille ja palveluille käyttämällä eri parametreja, kuten aika, kappalemäärä, alennukset, sijainti ja arvonlisäverokanta. Käyttäjät voivat luoda joustavasti omia hinnastoja asiakkaille ja asiakasryhmille. Edistynyt liiketoimintalogiikkamoottori mahdollistaa monimutkaiset laskelmat ja suhteet.

Hinnoittelumoduuli on moderni sovellus, joka pystyy käsittelemään suuria tietomääriä ja jopa useita tuhansia tietueita sekunnissa jopa kehittyneissä skenaarioissa. Hinnoittelun jälkeen tiedot siirretään jatkokäyttöä varten muihin järjestelmiin, kuten tietokantoihin, verkkokäyttöliittymiin, seurantajärjestelmiin, asiakaspalvelujärjestelmiin ja laskutusjärjestelmiin.

Moduuli huolehtii hinnoittelusta täysin ja käsittelee tapahtumat ja palvelut, joista nykyinen järjestelmä ei selviä.

Ratkaisu mahdollistaa myös osajärjestelmien sujuvan erottamisen toisistaan, mikä tekee tulevista vaihdoista ja päivityksistä helppoa.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tuotteistamme ja palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kerro meille yrityksesi tarpeista, niin kerromme, miten voimme auttaa.

Senior Sales Manager

Håkan Angelström

Tlf:  +46 707 10 79 15

Email:  hakan@eg.se