Worksense-app.
17. marraskuuta 2021

Senaatti-kiinteistöt valitsi Optimaze Worksense -älytoimistoratkaisun

Senaatti-kiinteistöt valitsi kilpailutuksen jälkeen EG Optimaze Worksense älytoimisto -ratkaisun valtionhallinnon tilankäytön analysointityökaluksi. Ohjelmiston avulla tilojen käyttäjille voidaan tarjota reaaliaikainen tilannekuva työpisteiden ja neuvottelutilojen käyttöasteesta. Käyttötietojen tallennus sekä käyttöasteen analysointi- ja raportointi kuuluu myös kokonaisuuteen.

Optimaze Worksense -älytoimistoratkaisu tukee hybridityötä ja tarjoaa sekä työntekijöille että kiinteistöjohdolle ja työympäristön kehittäjille työkalut suunnitella ja toteuttaa hallittu ja turvallinen paluu toimistolle. Worksense sujuvoittaa työntekijän työpäivää mahdollistamalla vapaiden työpisteiden näkymän jo ennen toimistolle saapumista.

”Olimme Senaatissa tunnistaneet tarpeen toimitilojen käyttöasteen mittaamiselle. Näemme Worksensen hyvänä työkaluna, kun mietitään tulevaisuuden hybridityötä ja mahdollisia työympäristömuutoksia. Worksensen avulla pääsemme näkemään toimitilojen todellisen käyttöasteen ja tarvittaessa pystymme reagoimaan tilantarpeisiin tai muutoksiin nopeasti. Asiakkaidemme kannalta haluamme ratkaisun tuovan helppoutta ja sujuvuutta työympäristöissä työskentelyyn”, kertoo asiantuntija Niko Kauhanen, Senaatti-kiinteistöt.

Worksense-palveluun on mahdollista liittää mukaan ominaisuuksia, kuten työpisteiden ja neuvotteluhuoneiden käyttöä ja sisäilman laatua mittaavia IoT-sensoreita, jolloin saadaan automaattisesti kerättyä reaaliaikaista käyttöastedataa yrityksen tilankäytön optimointia ja kehittämistä varten. Tilahallinnalle tieto olosuhteiden toimivuudesta on tärkeää ja työntekijälle tarjottava olosuhteiden visualisointi mahdollistaa työpisteen valinnan esimerkiksi lämpötilan mukaan. Senaatti-kiinteistöjen ratkaisussa keskitytään tilojen käyttöasteiden mittaukseen sekä tulevaisuuden tilatarpeiden kartoittamiseen.

EG Optimaze Worksensen käyttöönotto on vaivatonta. Työntekijä voi hyödyntää toimintapohjaista työympäristöään paremmin Worksensen selkeän mobiilisovelluksen kautta mm. etsimällä ja varaamalla vapaita työpisteitä ja neuvottelutiloja, tekemällä palvelupyyntöjä ja ilmoittamalla korjausta vaativista ongelmista nopeasti ja helposti, ja vaikkapa suunnistamalla rakennuksessa digitaalisten pohjakuvien avulla. Työpisteiden ja neuvotteluhuoneiden tilatietoja voi tarkastella myös aulanäytöiltä, infotauluilta ja kannettavalla. Tuki iOS- ja Android-mobiilisovelluksille paikalliskielellä.

Optimaze Worksense -SaaS-ohjelmistopalvelu on toimittajariippumaton ratkaisu, joka laiteagnostisena alustana voidaan kytkeä mihin tahansa IoT-sensoreihin. Järjestelmä hyödyntää Optimaze-pohjakuvia ja -tilatietoja. Lue lisää työympäristöratkaisuistamme.

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon kumppanina kaikissa työympäristö- ja toimitila-asioissa. Lisätietoja osoitteessa www.senaatti.fi