EG Optimaze Core
19. lokakuuta 2021

Järvenpään kaupunki valitsi Optimazen tilahallintajärjestelmäksi

Järvenpään kaupungin osalta tilahallinnan keskeinen tavoite oli saada järjestelmä, joka parantaa näkyvyyttä kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen, rakennusten, tilojen ja niihin kohdistuvien taloustietojen osalta, sekä saada kokonaiskuva kaupungin kiinteistöistä toiminnan tueksi.

Tilahallinnan palvelukokonaisuudella pyritään tehostamaan tilojen käyttöä, nostamaan käyttö- ja täyttöastetta, mahdollistamaan tilojen ulosvuokraus ja saamaan tilakustannukset haltuun. Tilahallintajärjestelmä tulee toimimaan tilahallinnan operatiivista toimintaa ohjaavana ja tukevana järjestelmänä, jossa on nähtävissä ja hyödynnettävissä eri loppukäyttäjille ajantasainen tilahallinnan näkökulmasta kriittinen data. Järjestelmän tarkoituksena on tukea tilahallinnan niin palveluiden ydinprosesseja ja eri toimijoiden operatiivista työskentelyä, kuin johdon päätöksentekoa.

”Järvenpäässä tilojen hallinnalle on asetettu korkeat tavoitteet niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Olemme rakentamassa poikkeuksellista koko kaupungin kattavaa ratkaisua tilahallintaan. Optimaze integroituu laajaan kokonaisuuteen, jolla varmistetaan saumaton ketju muun muassa tilatietojen, tilojen käytön, sopimushallinnan, vuokrien määräytymisen, kiinteistön hoidon ja asioinnin välillä. Odotuksemme Optimazen osalta ovat korkealla, toteaa Tilahallinta-projektin omistajana toimiva tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro.

”Optimaze mahdollistaa meille integraation kulunvalvontaan ja varausjärjestelmiin ja voimme kehittää tilojen monikäyttöisyyttä. Saamme jatkossa iltaisin ja viikonloppuisin vapaana olevat päiväkotien ja koulujen tilat laajemmin järjestöjen ja kuntalaisten käyttöön. Vastaavasti päivisin vajaalla käytöllä olevia kulttuuri- ja vapaa-ajan tiloja voidaan tarjota esimerkiksi ikäihmisille ja yritysasiakkaille. Kustannussäästöjen ohella tavoittelemme aidosti laadukkaampia kuntapalveluita, toteaa puolestaan tilakehitysjohtaja Jari Lausvaara.”

EG Optimaze tarjotaan SaaS-palveluna. Hankinta sisältää järjestelmän käyttöönottoprojektin, vaaditut integraatiot, koulutuksen, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijapalvelut. Tilahallintajärjestelmän arvioitu käyttöönottoajankohta on syksyllä 2021.

Kiinteistöportfolion hallinta Optimazen avulla

Yritysten ja kaupunkien kiinteistöportfoliot saattavat sisältää tuhansia kohteita kunnassa, Suomessa tai ympäri maailmaa. EG Optimazen avulla voidaan helposti hallita portfolion avaintietoja, sillä se taipuu moneen käyttötarkoitukseen. Kiinteistöportfolion perustietoja hallitaan rekistereissä, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä organisaation yksilölliseen tarpeeseen. EG  Optimaze tilahallintajärjestelmä mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön ja käyttöasteen suunnittelun, optimoinnin, seuraamisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan.