Vihreät kunnat säästävät rahaa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä

Yhdessä pohjoismaisten energiayhtiöiden sekä julkisten ja yksityisten yritysten kanssa luomme perustan kestävämmälle tulevaisuudelle muuttamalla kulutustietoja näyttöön perustuvaksi tiedoksi toimenpiteitä varten.

Lue julkisen sektorin case-esimerkeistämme Suomessa.

Lue case-esimerkeistä

municipalities Finland